ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

1.Назва регуляторного акта: рішення Приморської міської ради від 30.06.2017 року №3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

2.Виконавець заходів з відстеження: Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

3.Ціль прийняття рішення: Реалізація вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Забезпечення оптимального рівня надходжень місцевих податків і зборів на території Приморської об’єднаної територіальної громади.

4.Строк виконання заходів з відстеження: від 01.10.2017 – 21.10.2017.

5.Тип відстеження: повторне.

6.Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно до статистичної звітності.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: Використовувалися наступні дані по розрахунку показників результативності затверджених ставок місцевих податків та зборів:

– обсяг надходжень до міського бюджету;

– відсутність скарг від суб’єктів господарювання щодо невпорядкованості ставок місцевих податків та зборів;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання.

8.Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення:

Вид надходжень Факт 2017 року 2018 рік Відхилення очікуваного виконання за 2018 рік від 2017 року
Факт за 9 місяців 2018 року Очікуване виконання 2018 року
Місцеві податки та збори 17056,47 11453,43 17084,2 27,73
Податок на майно 9137,54 5870,74 8781,76 -355,78
Земельний податок з юридичних осіб 1524,15 1033,33 1508,6 -15,55
Орендна плата з юридичних осіб 5558,24 3168,2 5044,1 -514,14
Земельний податок з фізичних осіб 368,67 301,61 395,35 26,68
Орендна плата з фізичних осіб 1118,2 840,84 1203,1 84,9
Транспортний податок 62,5 25 25 -37,5
Туристичний збір 454,2 241,07 454,14 -0,06
Єдиний податок 7464,74 5341,62 7848,3 383,56

Відсутність скарг від суб’єктів господарювання щодо невпорядкованості ставок місцевих податків та зборів – за період повторного відстеження результативності регуляторного акта відповідні скарги на адресу міської ради не надходили. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень цього регуляторного акту – 100 %.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

За результатами аналізу надходжень місцевих податків та зборів та беручи до уваги відсутність скарг від суб’єктів господарювання щодо невпорядкованості ставок місцевих податків і зборів можливо зробити висновок, що діючий регуляторний акт: рішення Приморської міської ради від 30.06.2017 №3 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» в цілому відповідає вимогам чинного законодавства у сфері регулювання оподаткування, а саме: Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковому кодексу України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *