Проєкт рішення: Про затвердження Порядку приватизації комунального майна Приморської міської об’єднаної територіальної громади

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна», з метою прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки комунальної власності у структурі економіки ОТГ шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному приватному власнику, Приморська міської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок приватизації комунального майна Приморської міської об’єднаної територіальної громади, згідно з додатком.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, Порядок приватизації комунального майна Приморської міської об’єднаної територіальної громади, що затверджено рішенням Приморської міської ради №26 від 01.03.2019.
 3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок відчуження нерухомого майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади, що затверджено рішенням Приморської міської ради №7 від 10.02.2017.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                                       О.А. Божкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Приморської міської ради від __________2019 №_____

 

 

ПОРЯДОК

приватизації комунального майна Приморської міської об’єднаної територіальної громади

 

1.1. Порядок приватизації комунального майна Приморської міської об’єднаної територіальної громади (надалі – Порядок) розроблене на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного і комунального майна», Постанови КМУ від 10.05.2018 №432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», Регламенту Приморської міської ради восьмого скликання.

1.2. Порядок визначає основну мету, пріоритети та способи приватизації комунального майна Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

1.3. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади Приморської міської ОТГ визначає Приморська міська рада Приморського району Запорізької області виключно на пленарних засіданнях ради. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом Приморської міської ОТГ.

1.4. Органом приватизації комунального майна територіальної громади Приморської міської ОТГ є Приморська міська рада Приморського району Запорізької області, якщо інше не визначене Приморською міською радою.

1.5. До пріоритетів проведення приватизації належать: 

– реалізація права територіальної громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах майном, що належить територіальній громаді;

– приватизація підприємств виключно за кошти покупців та з урахуванням індивідуальних особливостей цих об’єктів;

– забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;

– залучення коштів для розвитку Приморської міської ОТГ.

 

 1. Суб’єкти приватизації

 

2.1. Суб’єктами приватизації комунального майна територіальної громади Приморської міської ОТГ є: 

– продавець; 

– покупці .

2.2. Продавцем об’єктів приватизації є Приморська міська рада, якщо інше не визначене Приморською міською радою.

2.3. Покупцями об’єктів приватизації з урахуванням обмежень, установлених цим Порядком, можуть бути:

1) громадяни України, іноземні громадяни;

2) юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених пунктом 2.4. даного Порядку;

3) юридичні особи інших держав, крім передбачених пунктом 2.4. даного Порядку.

2.4. Не можуть бути покупцями:

1) органи державної влади;

2) державні підприємства, власником яких є держава Україна;

3) державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;

4) працівники державних органів приватизації;

5) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків), а також покупці, які походять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та 8 частини другої цієї статті);

6) держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;

7) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;

8) фізичні особи – громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

9) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FAТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

10) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”;

11) фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, а також пов’язані з ними особи;

12) особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов’язані з ними особи;

13) радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації.

 

 1. Об’єкти приватизації

 

3.1. До об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими законами України.

Об’єктами приватизації є:

 • єдині майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі, єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду, крім єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, що належать до об’єктів великої приватизації;
 • окреме майно.

Окремим майном вважається рухоме та нерухоме комунальне майно (у тому числі, будівлі, споруди, нежитлові приміщення), а також майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням сесії міської ради; майно комунальних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації;

 • об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;
 • об’єкти соціально-культурного призначення.

До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств.

Об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються за умови збереження профілю діяльності.

Об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані, крім закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

 • інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.

До об’єктів великої приватизації належать об’єкти комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належить державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітних рік перевищує 250 мільйонів гривень.

3.2. Не підлягають приватизації такі об’єкти комунальної власності:

– майно, що безпосередньо забезпечує виконання встановлених законодавством завдань органу місцевого самоврядування;

– заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету;

– спеціально відведені місця чи об’єкти, призначені для захоронення відходів (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

– автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам (до першого розгалуження їх за межами території таких підприємств);

– водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, гідротехнічні захисні споруди, об’єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем;

– об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою Приморської міської ОТГ, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод;

– місця поховання;

– наукові та архівні установи;

– захисні споруди цивільного захисту;

– комунальні заклади охорони здоров’я, у тому числі, приміщення, в яких розміщуються державні заклади охорони здоров’я;

– інші об’єкти, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими Законами України.

3.3. До об’єктів, що не підлягають приватизації можуть включатися об’єкти, які мають важливе стратегічне значення для економіки та інфраструктури Приморської міської ОТГ. Перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, готується виконавчим апаратом Приморської міської ради, в тому числі, за пропозицією балансоутримувачів, органів виконавчої влади та виноситься на розгляд та затвердження сесії Приморської міської ради. 

3.4. Майно, яке перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, що не підлягають приватизації та яке не входить до складу єдиних майнових комплексів, що забезпечують основні види діяльності таких підприємств або більше трьох років не використовуються у виробничій діяльності та подальше їх використання не планується, належить до об’єктів, що підлягають приватизації.

 

 1. Підготовка об’єктів до приватизації

 

4.1. Виконавчий апарат Приморської міської ради здійснює підготовку об’єктів до приватизації.

4.2. Підготовка об’єктів до приватизації може включати:

1) виявлення комунального майна, що не підлягає приватизації і визначення умов його подальшого використання;

2) виявлення іншого комунального майна, що тимчасово не використовується і розробка пропозицій щодо умов його подальшого використання;

4) здійснення оформлення технічної документації в бюро технічної інвентаризації, експертної оцінки та реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна;

5) передача на розгляд постійної конкурсної комісії щодо порядку приватизації та продажу майна, що є комунальною власністю Приморської міської ради заяв від потенційних покупців про включення об’єкту приватизації до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, інформацію про запропонований заявником спосіб приватизації.

Позитивні висновки постійної конкурсної комісії щодо порядку приватизації та продажу майна, що є комунальною власністю Приморської міської ради оформлюються протоколом, який є підставою для включення об’єктів в перелік об’єктів, що підлягають приватизації та таких, що не підлягають приватизації з подальшим винесенням на розгляд сесії Приморської міської ради.

4.3. Після прийняття позитивного рішення сесією Приморської міської ради щодо переліків об’єктів, що підлягають приватизації, виконавчий апарат ради здійснює заходи з приватизації об’єктів відповідно до чинного законодавства.

4.4. Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою у довільній формі інформацію і документи на участь у приватизації, а саме:

1) для потенційних покупців – фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців – юридичних осіб:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, – для юридичних осіб – нерезидентів;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок, визначений пунктом 4.5. Порядку;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

4.5. Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний внесок сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Для участі в аукціоні з продажу об’єкта великої приватизації гарантійний внесок сплачується на рахунок органу приватизації – Приморської міської ради.

4.6. Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до пункту 2.4. даного Порядку.

 

 1. Формування стартової ціни об’єктів приватизації

 

5.1. Стартова ціна об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації.

5.2. У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації така вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

5.3. Відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності Приморської міської ОТГ, що підлягають приватизації, здійснюється на конкурентних засадах.

 

 1. Продаж об’єктів малої приватизації

 

6.1. Об’єкти малої приватизації продаються на електронних аукціонах. Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.2. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між Приморською міською радою з оператором електронного майданчика.

6.3. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

6.4. Для продажу об’єктів малої приватизації міським головою шляхом видання розпорядження протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується міською радою.

До складу аукціонної комісії входять не менш як п’ять осіб.

Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються міською радою.

6.5. Після затвердження умов продажу виконавчий апарат міської ради не пізніш як через 10 робочих днів публікує інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації на офіційному веб-сайті Приморської міської ради та в електронній торговій системі. Інформаційне повідомлення повинно містити усі дані стосовно проведення аукціону щодо кожного об’єкта приватизації, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку проведення електронних аукціонів.

6.6. Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої приватизації.

6.7. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.

6.8. Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.

6.9. У разі коли для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а сесія Приморської міської ради приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

6.10. У разі, якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого п. 6.9. даного Порядку, проводиться повторний аукціон із зниження стартової ціни на 50%.

6.11. Приватизація об’єктів комунальної власності на аукціоні без умов або на аукціоні зі зниженням стартової ціни здійснюється відповідно до законодавства України.

6.12. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до п. 6.10. даного Порядку.

 

 1. Приватизація об’єкта комунальної власності, що знаходиться в оренді

 

7.1. Приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу, якщо виконуються умови, передбачені пунктом 7.2. даного Порядку.

7.2. Орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:

орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;

орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;

невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;

здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності;

орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;

договір оренди є чинним на момент приватизації.

Надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

7.3. Орендар, який виконав умови, передбачені пунктом 7.2. даного Порядку, має право на приватизацію об’єкта шляхом викупу.

У разі якщо міською радою прийнято рішення про приватизацію на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень, вартість таких поліпшень компенсується покупцем.

Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на суму компенсації невід’ємних поліпшень.

Якщо покупцем об’єкта приватизації стає орендар, вартість невід’ємних поліпшень зараховується йому під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

7.4. Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

 

 1. Вступ у право власності і порядок розрахунків за приватизований об’єкт

 

8.1. Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний поточний рахунок Приморської міської ради ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

8.2. За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу нараховується неустойка.

8.3. Несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого договору відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

 

 1. Заходи щодо виконання даного Порядку

 

9.1. Питання, не врегульовані даним Порядком, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Заходи, пов’язані з виконанням Порядку, фінансуються з загального фонду бюджету ОТГ і використовуються на:

– проведення інформаційної діяльності з висвітлення процесів приватизації;

– оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації.

 

 

Секретар міської ради                                                                                С.Ю. Візірський

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: