ПРОЕКТ: Рішення – Про встановлення місцевих податків та зборів на території об’єднаної територіальної громади Приморської міської ради на 2018 рік

Керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.ст. 10, 12, 265-287, 293 Податкового кодексу України, Приморська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади:

1.1.Об’єкти житлової нерухомості – 0,75 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду

1.2.Об’єкти нежитлової нерухомості:

1.2.1.для фізичних осіб – 0,1 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

1.2.2.для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які використовують нерухоме майно з метою отримання прибутку – 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду.

1.3.Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм ст. 266 Податкового кодексу України.

1.4.Пільги із сплати податку визначаються відповідно до п.266.4 ст.266 Податкового кодексу України.

2.Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць (фіксовані ставки):

2.1.для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

2.2.для другої групи платників єдиного податку – 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;

2.3.для третьої – четвертої груп платників єдиного податку встановлюються відсоткові ставки у розмірах та порядку, визначених ст.ст.292-293 Податкового кодексу України.

Застосування додаткових ставок єдиного податку здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

2.4.Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм ст.ст. 291 – 300 Податкового кодексу України.

2.5.Єдиний податок сплачується платниками за місцем податкової адреси та зараховується до місцевого бюджету згідно з кодами бюджетної класифікації доходів.

3.Встановити транспортний податок на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

3.1.Елементи транспортного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, визначаються відповідно до норм ст.267 Податкового кодексу України.

4.Встановити ставку туристичного збору на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 1 (одного) відсотку вартості усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 Податкового кодексу України.

4.1. Елементи туристичного збору: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, визначаються відповідно до норм ст.268 Податкового кодексу України.

5.Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки на території Приморської міської ради (Приморська ОТГ) на 2018 рік

5.1.нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

5.1.1.за земельні ділянки житлової та громадської забудови, які використовуються: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів – 0,05 відсотка;

5.1.2.за земельні ділянки житлової та громадської забудови, які набуті громадянами безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, але використовуються в комерційних цілях – 3 відсотка;

5.1.3.за земельні ділянки сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка;

5.1.4.за земельні ділянки усіх категорій, які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб (право власності набуте за цивільно-правовим договором), крім земельних ділянок, передбачених пунктом 5.1 даного рішення – 0,3 відсотка;

5.1.5.за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності) – 3 відсотка;

5.1.6.за земельні ділянки, які перебувають у користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності – 1 відсотка;

5.1.7.за інші земельні ділянки – 3 відсотка.

5.2.за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

5.2.1.за земельні ділянки всіх категорій (окрім сільськогосподарського призначення) – 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

5.2.2.за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) – 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

5.3.Надати пільги у розмірі 100 відсотків по сплаті земельного податку на території Приморської міської ради на 2018 рік наступним категоріям юридичних осіб:

5.3.1.санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

5.3.2.громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

5.3.3.бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

5.3.4.дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

5.3.5.державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.3.6.державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

5.3.7.органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.4.Елементи земельного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, визначаються відповідно до норм ст.269 – 287 Податкового кодексу України.

6.Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

7.Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року та підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Приморської міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                     О.А. Божкова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: