Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Приморської міської ради

«Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади»

 1. Проблема, яку планується розв’язати

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Приморської міської ради.

Проект рішення Приморської міської ради «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади» розроблено з метою приведення зазначеного регуляторного акту у відповідність до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Проект регуляторного акту розроблено на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786  із змінами та доповненнями.

 1. Визначення цілей державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання майнових відносин (оренди майна територіальної громади)  між органами місцевої влади і суб`єктами господарювання та удосконалення порядку розрахунку орендної плати, за користування майном, що належить до комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

            Цілі прийняття регуляторного акту «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади»:

а) затвердження єдиного порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;

б) здійснення виконавчим комітетом повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, організація ефективного використання та контролю за надходженням платежів за оренду майна;

в) сприяння подальшому розвитку інфраструктури шляхом передачі в довгострокову оренду об’єктів комунальної власності з подальшим поліпшенням комунального майна за рахунок коштів орендарів;

г) підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого майна що належить до комунальної власності територіальної громади шляхом передачі в оренду об’єктів на конкурентних засадах;

д) підтримання та подальший розвиток населеного пункту за рахунок коштів, що надходять від оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади.

 1. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття проекту рішення «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади». За допомогою чинних регуляторних актів проблема не може бути вирішена, оскільки законодавчі акти, на підставі яких вони були розроблені, зазнали змін.  Відповідно до ст. 19 Закону України «Про  оренду  державного та  комунального  майна», органам місцевого самоврядування надається право затверджувати методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідними бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.

В   якості    альтернативи    до    запропонованого    регуляторного     акту розглядаються:
–  «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна», затверджена  постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 із змінами.

 • досвід інших міст України щодо затвердження власних методик. Однак ставки орендної плати кожної з них враховують особливості орендних відносин у кожній громаді та особливо і не враховують специфіку розвитку Приморської міської об’єднаної територіальної громади.
 1. Механізм розв’язання проблеми

Проект  рішення  Приморської міської  ради  «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади»  передбачає здійснення заходів по передачі в оренду на конкурентних засадах об’єктів комунальної власності. Передача в оренду по конкурсу організовується, як складовий елемент підвищення ефективності використання та розпорядження майном, спрямована на оптимізацію структури спільного майна, збільшення надходжень до місцевого бюджету у вигляді податків, дивідендів, орендних платежів тощо, а також скорочення бюджетних видатків на утримання окремих об’єктів права комунальної власності

 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту регуляторного акту, пов’язане з його прийняттям. Його впровадження дозволить удосконалити порядок розрахунку орендної плати, привести у відповідність до діючого законодавства організаційно-економічний механізм передачі в оренду майна територіальної громади та позитивно вплине на ефективність поповнення бюджету. Прийняття Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що є власністю Приморської міської об’єднаної територіальної громади зазначеного регуляторного акту дасть можливість привести, у відповідність до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

 1. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта
 2. Ефективність використання ресурсів Приморської міської об’єднаної територіальної громади.
 3. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди комунального майна.
 4. Вдосконалення єдиного економічного механізму при проведенні розрахунку орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

Прийняття рішення дозволить привести у відповідність до вимог діючого законодавства Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що є власністю Приморської міської об’єднаної територіальної громади, спростити передачу в оренду комунального майна, шляхом попереднього вивчення попиту на об’єкти оренди, при цьому повною мірою буде збережено прозорість організації орендних відносин.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Приведення у відповідність до вимог діючого законодавства Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що є власністю Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

Спрощення процедури передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

Прозорість при передачі в оренду майна,   що належить до комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта.
Суб’єкти підприємницької діяльності Спрощення процедури передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

Прозорість при передачі в оренду майна,   що належить до комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

Витрати передбачені діючим законодавством, а саме: орендна плата за користування майном, що належить до комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади.
Приморська міська об’єднана територіальна громада Поповнення місцевого бюджету, ефективне використання комунальної власності. немає
Громадяни Питання не розглядається, оскільки громадяни не є суб’єктами господарювання (виключення становлять лише фізичні особи – підприємці) У разі, якщо громадянин є фізичною особою – підприємцем, вигоди аналогічні, як для суб’єктів господарювання

 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

 1. Показники результативності регуляторного акту

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта:

Кількісні показники:

 • надходження до місцевого бюджету коштів від оренди об’єктів комунальної власності;
 • кількість укладених договорів оренди.

Якісні показники:

– вдосконалення механізму передачі в оренду майна Приморської міської об’єднаної територіальної громади;

–  створення єдиного механізму розрахунку орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна.

9 Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік після набрання чинності прийнятого регуляторного акту.

Періодичне відстеження буде здійснюватися  раз на два роки починаючи з дня  виконання  заходів  з  повторного відстеження.

Відстеження регуляторного акту буде проводити відділ житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та підприємництва Приморської міської ради.

Голова комісії з питань
реалізації державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності
Приморської міської ради                                                        К.М. Гогунский

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: