АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ: проекту рішення Приморської міської ради

«Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Приморської міської об’єднаної територіальної громади»

Назва регуляторного акта – проект рішення Приморської міської ради «Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Приморської міської об’єднаної територіальної громади».

Регуляторний орган – Приморська міська рада.

Розробник документа – відділ житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та підприємництва Приморської міської ради.

 1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

Правила благоустрою території населених пунктів Приморської міської ОТГ (далі – Правила) – нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території  ОТГ. Правила розробленні відповідно до Конституції України, Закону України „Про  благоустрій населених пунктів”, Цивільного кодексу, Земельного кодексу, Житлового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Державних будівельних норм, Правил забудови міста, інших нормативно-правових актів та нормативних документів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Приморської міської ОТГ всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Благоустрій міста передбачає:

– Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів ОТГ у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.

– Організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного,оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

– Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

 1. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

На даний час, у зв’язку зі змінами в законодавстві України, на території Приморської міської ОТГ попередньо діючі «Правила благоустрою, забезпечення чистоти та порядку у місті Приморськ Запорізької області» № 304 від 08 серпня 2008 року не може в повній мірі регулювати  питання благоустрою території ОТГ. Тому є необхідність прийняття цього регуляторного акта.

 1. Цілі державного регулювання.

Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж міста.

 1. Оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Альтернативним способам досягнення визначених цілей є:

1) Збереження існуючої ситуації.

Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Приморської міської ради для виконання на території Приморської міської ОТГ, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Приморською міською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

 1. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення прораціональне використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Досягнення мети, зазначеної у п. 3 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Приморською міською радою «Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Приморської міської об’єднаної територіальної громади» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Приморської міської ради можна віднести:

– не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

– відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На Приморську міську раду та уповноважених нею осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

За результатами прийняття зазначеного рішення Приморською міською радою має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу, а саме: поліпшення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж міста.

 1. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Рішення Приморської міської ради «Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Приморської міської об’єднаної територіальної громади» є регуляторним нормативно – правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території Приморської міської ОТГ, та строк дії якого є невизначеним, але є можливість внесення до нього змін.

 1. Показники результативності регуляторного акта.

Для даного регуляторного акта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

– кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

– розміри витрачених коштів на у тримання об’єктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;

– розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій;

– розміри компенсацій відшкоди, заподіяної порушенням правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акта.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта.

При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, в разі його прийняття, визначені такі строки проведення базового, повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Після прийняття рішення Приморською міською радою «Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Приморської міської об’єднаної територіальної громади» протягом 11 (одинадцяти) місяців з дня прийняття регуляторного акта, проводиться базове відстеження результативності дії рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена повнота та ефективність регуляторного акта.

Протягом кожних 2 (двох) років із моменту виконання заходів із проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитись періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники у порівнянні з попереднім відстеженням регуляторного акта.

1 коментар до “АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ: проекту рішення Приморської міської ради

 • 10 Червня, 2017 о 10:02
  Permalink

  Вношу предложение о запрещении включения радиоприёмников и других музыкальных источников в частном секторе на улице. Необходимо учитывать, что на вкус и цвет товарищей нет. Одному музыка нравится – у другого вызывает отвращение. Сейчас техника позволяет удовлетворять вкусы меломанов без ущерба окружающим. Мобильные телефоны имеют наушники и, благодаря им же, можно пользоваться радиоприёмником. В крайнем случае можно и в доме музыку послушать, не нанося ущерба окружающим. Рядом с нами живут старики, дети, а есть и больные, которым необходим покой. Устанавливать определённый уровень звука просто непрактично, так как измерять его у нас нечем. Я не раз слышал недовольство людей по этому поводу, но законодательно данная проблема не оговорена и создаётся конфликтная ситуация между соседями, которую разрешить просто невозможно.

  Відповідь

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: