Програма соціально – економічного розвитку Приморської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки

Приморська міська об’єднана територіальна громада утворена відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Рішення №1 про утворення Приморської об’єднаної територіальної громади прийнято 22.08.2016 року.

До складу громади увійшли наступні населені пункти: місто Приморськ, село Преслав, село Комишуватка, селище Подспор’є та селище Набережне.

Програма соціально – економічного розвитку Приморської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки (далі – Програма ОТГ) розроблено фахівцями Приморської об’єднаної територіальної громади за участю робочої групи з підготовки стратегії розвитку громади, керівників підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань.

Програма соціально – економічного розвитку Приморської міської об’єднаної територіальної  громади розроблена на 2017 – 2020 роки у відповідності до діючого законодавства з метою вироблення та втілення  єдиної політики розвитку об’єднаних громад, забезпечення збалансованого соціально – економічного, екологічного і культурного розвитку територіальної громади, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення, залучення інвестиційного потенціалу.

Програма соціально – економічного розвитку побудована на принципах цілісності,  об’єктивності, самостійності, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-ІІІ та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

У Програмі враховані:

  • основні положення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015;
  • цілі та пріоритети державної регіональної політики, визначені Державною стратегією регіонального розвитку до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, та план заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821;
  • цільові державні, обласні та місцеві програми, що реалізуються на території громади та спрямовані на вирішення проблемних питань у відповідних галузях економіки та соціальної сфери.

У процесі виконання до Програми можливе внесення змін. Зміни та доповнення будуть затверджуватися сесією об’єднаної територіальної громади за поданням голови або відповідних постійних депутатських комісій. Заходи, що включені в Програму можуть бути реалізовані за умови наявності коштів. Завдання програми будуть в цілому конкретизовані в цільових Програмах.

Головні завдання Програми визначені на основі аналізів та результатів дій цільових Програм попередніх років. При складанні даної Програми були враховані депутатські звернення, що надійшли в період підготовки Програми.

Основні зусилля об’єднаної громади у 2017 – 2020 роки будуть спрямовані на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки ОТГ, досягнення якісних зрушень в економічній та соціальній  сферах, розвитку підприємництва, забезпечення  підвищення рівня життя.

У Програмі визначено стратегічні цілі, завдання та основні заходи щодо забезпечення економічного й соціального розвитку території на 2017 – 2020 роки, шляхи та механізми їх реалізації.

Основні заходи щодо реалізації програми наведені у Додатку 1 розділу V «Основні заходи економічного і соціального розвитку Приморської міської ради на 2017 – 2020 роки» які будуть коригуватися щорічно.

Повний текст Програми: 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *