Публічна інформація

Будь ласка, ознайомтесь з інформацією як правильно та коректно скласти запит на отримання публічної інформації!

Порядок складення та подання запитів на інформацію у Приморській міській раді:

  • Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
  • Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

  • Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для подання письмового запиту можна скористатися формами (доповнюється):

Запит на інформацію подається:

  • В письмовій формі — особисто до Приморської міської ради (72102, м.Приморськ, вул.Центральна (Леніна), буд.7);
  • В усній або письмовій формі — на особистому прийомі громадян посадовій особі, яка здійснює прийом;
  • Електронною поштою на адресу електронної пошти mr.prim@ukr.net;
  • Факсом за номером (06137) 7-07-72;
  • Телефоном за номером (06137) 7-07-72.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Запити на інформацію реєструються в загальному відділі.
На вимогу запитувача під час реєстрації запиту на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія у частині інших питань розглядається в порядку Закону України «Про звернення громадян». При цьому оригінал та копія такого звернення скеровуються посадовій особі чи виконавчому органу Приморської міської ради.

В разі надходження запиту на інформацію телефоном, працівник, який приймає запит заповнює встановлену форму (Додаток 8) та передає належним чином заповнену і підписану форму на реєстрацію в загальному відділі для реєстрації та подальшого скерування.

Запити, одержані електронною поштою та через офіційну web-сторінку Приморської міської ради реєструються в загальному відділі, друкуються, на них проставляється реєстраційних штамп, а текст запиту, електронна адреса та всі наявні реквізити зберігаються.

Нормативно-правові акти, якими регулюється робота з публічної інформації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *