Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях

 1. Загальні положення.

Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Приморської міської об’єднаної територіальної громади (Далі – Правила) містять норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території населених пунктів громади, організацію упорядкування, охорону об’єктів благоустрою населених пунктів громади, за порушення яких настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.

1.1. Правила розроблені на підставі Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, а саме :

Закон України „Про  благоустрій населених пунктів”, Цивільний кодекс, Земельний кодекс, Житловий кодекс УРСР, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Державні будівельні норми, Правила забудови міста та інші.
Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території ОТГ, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку.

1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:

парки (гідропарки, лугопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі договору благоустрою території, земельні ділянки для будівництва;
інші території, які належать до об’єктів благоустрою і знаходяться в межах території громади;
елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; тимчасові споруди; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою; балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична чи фізична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;
територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

закріплена (прилегла) територія – територія, яка закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі договору з балансоутримувачем об’єктів благоустрою (їх елементів);
утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

заходи з благоустрою – роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з  інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного та штучного походження на визначеній території громади;

зелені насадження загального користування – зелені насадження, які розташовані на території парків населених пунктів Приморської міської ОТГ, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку;

зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші;
зелені насадження спеціального призначення – насадження транспортних магістралей і вулиць, на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, виставок, кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів;

зелене будівництво – комплекс робіт щодо створення нових зелених насаджень і реконструкції наявних;

квітник – ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, або багаторічними квітковими рослинами;

користувачі земельних ділянок – фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову або короткострокову оренду, або відмінне право користування ними;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і які не мають подальшого використання за місцем утворення;

відходи побутові (тверді, рідкі) – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

 1. Організація прибирання території населених пунктів Приморської міської об’єднаної територіальної громади.

2.1. Система санітарної очистки та прибирання території населених пунктів Приморської міської об’єднаної територіальної громади передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі, громадського харчування та культурно-побутового обслуговування; рідких із не каналізованих споруд; вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території населених пунктів громади) і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий періоди територій місць загального користування (міських проїздів, тротуарів, внутрішньо-квартальних проїздів та дворових територій, пляжів, ринків, парків, інших об’єктів благоустрою).

2.2. Роботи по прибиранню територій здійснюються відповідно з вимогами цих правил та згідно вимог чинного законодавства.

2.3. Всі підприємства, установи, організації зобов’язані укладати договори на вивіз твердих побутових відходів із спеціалізованими підприємствами.

2.4. Для забезпечення належного санітарного рівня території Приморської міської ОТГ шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація робіт по прибиранню, санітарній очистці та благоустрою території покладається як на спеціалізовані комунальні підприємства, так і на інші підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб, які є суб’єктами благоустрою.

2.5. Планове прибирання проїжджої частини вулиць та площ з удосконаленим покриттям здійснюється організаціями, визначеними згідно чинного законодавства. Прибирання тротуарів та дворових територій будинків, які знаходяться на балансі місцевих рад, підприємств, відомств та кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в межах, визначених технічним паспортом будівель та в межах закріплених територій (органами місцевого самоврядування), здійснюється силами й коштами відповідних житлово-експлуатаційних дільниць, підприємств, відомств, кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2.6. Прибирання вулиць, дворів, площ, мостів, тротуарів, газонів, скверів, парків, бульварів та прилеглих до них територій, ринків, вільних земельних ділянок здійснюються підприємствами, організаціями, закладами, орендарями та забудовниками, у віданні яких вони знаходяться, а також громадянами, які мають будинки на правах приватної власності.

2.7. Керівники підприємств та організацій, власники і балансоутримувачі мереж електро- та водопостачання, газопроводів та інших мереж, що мають санітарно-захисні зони, повинні утримувати їх в належному санітарному стані.
2.8. Щоб не створювати перешкоди техніці при прибиранні вулиць забороняється власникам транспортних засобів залишати їх на довгий час (з 24.00 до 6.00) на проїжджій частині вулиць.

2.9. Підприємства, установи, організації, а також власники індивідуальних будинків, зобов’язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь території, крім закріплених за підприємствами комунального господарства, в довжину – в межах їх ділянок, ширину – до середини вулиці, провулку, проїзду, а при односторонній забудові – в межах, встановлених виконавчим комітетом Приморської  міської ОТГ.

2.10. Території садів, парків, скверів, бульварів, лісопарків, шляхи на території кладовищ та прилеглі до них тротуари та проїзди прибираються й підтримуються в належному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться.

2.11. Власники будівель і споруд, включаючи встановлені сезонно, розташованих на території об’єктів благоустрою (парку, скверу, бульвару, пляжі, лісосмуги та ін.) повинні утримувати закріплену за ними територію та брати участь в утриманні цього об’єкта.

2.12. Прибирання та утримання в належному санітарному стані територій та земельних ділянок, які зарезервовані за підприємствами та приватними особами для подальшого будівництва, здійснюється силами та за рахунок підприємств та приватних осіб, за якими вони зарезервовані, з моменту прийняття відповідного рішення.

2.13. Керівники підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування зобов’язані забезпечити прибирання території, яка надана їм у користування в межах землевідведення, а також в радіусі не менше 15 метрів від межі, або згідно закріпленої території. Підтримання чистоти на територіях, прилеглих до вказаних об’єктів, провадиться протягом всього робочого часу і після закінчення роботи.

2.14. Прибирання і утримання пунктів зупинки міського пасажирського транспорту здійснюється організаціями та підприємствами, у віданні яких знаходяться дані ділянки та прилеглі до них території у радіусі 15 м. Прибирання території невідокремлених зупиночних пунктів (зупиночних майданчиків, павільйонів, навісів, кишень, та напівкишень) та стоянок таксі, суміщених з тротуарами, покладається на відповідні дільниці, підприємства, заклади, організації, за якими закріплені для прибирання ці території, а також орендарів, забудовників, власників зупиночних пунктів.
Прибирання місць відстою та розвороту транспортних засобів на кінцевих зупинках пасажирського транспорту, у т.ч. маршрутних таксі та прилеглих до них територій у радіусі 15м покладається на транспортні підприємства.
Прибирання платних стоянок автотранспорту, стоянок таксі, територій автокооперативів та місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).
Обов’язкове забезпечення перевізниками місць відстою та розвороту транспортних засобів на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту, в тому числі маршрутних таксі, урнами, контейнерами для сміття, біотуалетами або стаціонарними туалетами.
2.15. Прибирання та очистка канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих та ґрунтових вод з вулиць і доріг, очистка колекторів дощової та зливної каналізації, зливостоків проводиться балансоутримувачем; у дворах багатоповерхових житлових будинків  житлово-експлуатаційними дільницями; на території підприємств та організацій – цими підприємствами, організаціями; на території приватного сектору – домовласниками. Відомчі водовідвідні споруди обслуговуються відповідними відомствами.
Очищення дощової каналізації, оглядових та дощеприймальних колодязів від сміття та наносного ґрунту в міру потреби  з негайним їх вивезенням здійснюється підприємствами, які експлуатують ці споруди.

2.16. Громадські туалети і міські полігони відходів повинні утримуватися в належному стані підприємствами та організаціями, у віданні яких вони знаходяться. Забруднювати територію населених пунктів Приморської міської об’єднаної територіальної громади при перевезенні сміття, сипких та інших матеріалів, виливати рідкі відходи в каналізаційні люки, на тротуари, газони і проїжджу частину дороги, складувати будівельні матеріали, тверде паливо, будівельні та промислові відходи та сміття на вулицях, проїздах та у невстановлених місцях забороняється.

2.17. Будівельні та інші організації при здійсненні будівельних, ремонтно-будівельних та відновлюваних робіт зобов’язані прибирати надані під забудови території та на прилеглих до будівельних майданчиків території по периметру на відстані 15 м від залишків будівельних матеріалів, зайвого ґрунту та будівельного сміття в процесі роботи щодня протягом усього періоду будівництва до здачі об’єкта в експлуатацію та забезпечувати вивіз відходів на спеціально відведені місця чи об’єкти поводження з відходами. Будівельні майданчики повинні бути огороджені стандартними огорожами та мати відповідні майданчики для очищення техніки, яка використовується на будівництві, до виїзду їх з території забудови на міські вулиці.

2.18. З метою запобігання засмічення територій  Приморської міської ОТГ (скверів, парків, пляжів, зон відпочинку та місць масового відвідування громадян, балансоутримувачем об’єкта благоустрою встановлюються урни. Відстань між урнами визначається відділами комунального господарства міської ради в залежності від інтенсивності використання магістралі (території), але не більш ніж 40 м на пожвавлених і 100м на малолюдних.

Крім того, урни встановлюються:

балансоутримувачами зупинок та зупинкових комплексів – в місцях зупинки міського транспорту;

підприємствами, організаціями  (орендарями або забудовниками) навпроти своїх споруд, як правило, біля входу та виходу;

торгуючими організаціями – біля входу та виходу з торговельних приміщень, біля наметів, кіосків, павільйонів та  інше;

підприємствами та  організаціями у скверах, на бульварах, у парках, у віданні яких вони знаходяться;

установами освіти, охорони здоров’я – біля входу та виходу на закріплених територіях.
Тип урн погоджується з відділом житлово-комунального господарства Приморської міської ОТГ. Урни повинні утримуватися у справному й охайному стані, очищатися від сміття в міру накопичення його, один раз на тиждень промиватися та дезінфікуватися.
2.19. Правила прибирання в період з 15 квітня по 15 жовтня.

2.19.1. У період з 15 квітня по 15 жовтня повинні здійснюватися прибирання, змив вулиць, площ та інших територій в населених пунктах Приморської міської об’єднаної територіальної громади. Залежно від погодних умов цей період може бути змінений.
2.19.2. Забороняється в зазначений період виконувати механізоване прибирання і підмітання без зволоження.

2.19.3. Підприємства та організації можуть укладати договори з підприємствами комунального господарства на механізоване прибирання й змив вулиць, бульварів, площ та інших закріплених за ними територій.

2.19.4. Всі роботи, пов’язані з літнім прибиранням, необхідно проводити з дотриманням правил додержання тиші з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення.

2.19.6. Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких вони знаходяться, або за якими закріплені відповідні території.
2.20. Правила прибирання з 15 жовтня по 15 квітня.

2.20.1. У період з 15 жовтня по 15 квітня повинно проводитися прибирання території, вивезення снігу, льоду, грязі. Залежно від погодних умов цей порядок може бути змінений виконавчим комітетом Приморської  міської ОТГ. Як правило, ці роботи повинні проводитися до початку руху громадського транспорту і у міру необхідності протягом дня.
2.20.2. Прибирання снігу підприємствами установами організаціями і громадянами, які є користувачами земельних ділянок, повинно розпочинатися негайно з початку випаду опадів у вигляді снігу і з метою уникнення накату продовжуватися безперервно до його закінчення.
Дозволяється укладення свіжого снігу в вали на всіх вулицях й майданчиках, включаючи території автобусних зупинок, з наступним негайним вивезенням. Забороняється захаращування проїздів і проходів, укладення снігу й льоду на газони з насадженнями.
2.20.3. Очистка дахів від снігу і видалення наростів на карнизах, дахах і водостічних трубах повинні проводитися систематично силами і засобами власників і орендарів будинків і споруд з обов’язковим додержанням запобіжних заходів з метою уникнення нещасних випадків з пішоходами і пошкоджень повітряних мереж, світильників і зелених насаджень. Скинутий з дахів сніг повинен бути негайно зібраний і вивезений.
2.20.4. Механізоване посипання піском і обробка хлоридами та іншими, дозволеними для цих цілей матеріалами, проїжджої частини вулиць площ, мостів, перехресть, під’їздів, спусків проводиться в плановому порядку комунальними підприємствами.
2.20.6. Тротуари, доріжки в скверах і на бульварах, сходи в будинках, зупинки пасажирського транспорту, розташовані навпроти домоволодінь, та інші небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипаються піском та іншими, дозволеними для цих цілей матеріалами, житлово-експлуатаційними дільницями, підприємствами, організаціями, домовласниками, за якими закріплені ці ділянки для прибирання.
2.20.8. Організації, відповідальні за прибирання закріплених за ними територій, повинні забезпечити завезення, заготовку та збереження необхідної кількості протиожеледних матеріалів.
2.20.9. Суб’єкти господарювання, які допустили витік води на проїжджу частину дороги або тротуару, очищають ці території власними силами.

2.21. Правила прибирання і утримання дворових територій.

2.21.1. Дворові території повинні утримуватися в чистоті. Прибирання й очищення дворів проводяться відповідно до затвердженого графіку.

2.21.2. Забороняється спалювати сміття, опале листя, гілки і т. ін. Їх повинні своєчасно вивезти власники будинків, житлово-експлуатаційні дільниці. За несвоєчасне вивезення сміття, винні особи притягуються до відповідальності згідно Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

2.21.3. Побутове сміття і харчові відходи повинні зберігатися в сміттєзбірниках і контейнерах, які відповідають санітарним вимогам. Рідкі нечистоти в не каналізованих будинках збираються в водонепроникні вигрібні (помийні) ями з люками, вбудованими так, щоб у них не проникали дощові води. Майданчики під сміттєзбірники і контейнери робляться розміром згідно санітарних норм. Під’їзди до майданчиків і вигрібних ям повинні бути впорядковані і забезпечувати вільний під’їзд спецмашин. Відповідальність за благоустрій та санітарний стан майданчиків і під’їздів до них, справність сміттєзбірників і освітлення в дворах несуть житлово-експлуатаційні дільниці, власники будівель та споруд.
Сміттєзбірники, контейнери,  майданчики під них повинні своєчасно очищатися від сміття, бруду і снігу, а влітку, крім того, промиватися водою з допомогою шлангів і дезінфікуватися не рідше двох разів на тиждень. Також промиваються і дезінфікуються  забірні рукави асенізаційних машин. Миття і дезінфекція проводиться підприємствами, які здійснюють санітарне очищення за договорами з замовниками робіт.
Забороняється зберігати сміття на території двору більше двох днів.
2.21.4. Відходи з домоволодінь вивозяться спеціалізованими підприємствами, в тому числі на підставі договорів, спеціально обладнаним транспортом.

2.21.5. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду і узгоджуються з відділом житлово-комунального господарства міської ради.

2.21.6. Графіки руху спецавтотранспорту для збору побутових відходів розробляються суб’єктами господарювання, що здійснюють вивіз відходів, та погоджуються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду, вуличними (будинковими) комітетами.

2.21.7. Громадяни, які проживають в населених пунктах Приморської міської об’єднаної територіальної громади у сфері благоустрою зобов’язані утримувати в належному стані дворові та прибудинкові території та забезпечувати своєчасний вивіз твердих побутових відходів на спеціально відведені місця чи об’єкти поводження з відходами. В разі неможливості здійснення цих робіт власними силами – укладати договори з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, що займаються збиранням, перевезенням, знешкодженням та захороненням відходів. У разі невиконання цих зобов’язань винні особи притягуються до відповідальності згідно Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

2.21.8. Прибирання майданчиків, на яких встановлені контейнери для збору твердих побутових відходів, і прилеглих до них територій здійснюють балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду. В районах приватної забудови в місцях збору побутового сміття у спецавтотранспорт прибирає вантажник підприємства, який надає послуги. Відповідальність за належний технічний стан контейнерів для збору твердих побутових відходів несе їх власник.

2.21.9. Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок балансоутримувача (власника, користувача) будинків (квартир).
2.21.10. Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів.
2.21.11. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.
2.21.12. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) в постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись.
2.21.13. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на спеціально відведені місця чи об’єкти поводження з відходами.

2.21.14. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:
утримувати підвали, горища, інші допоміжні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин; забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових мережах.
Суб’єкти господарювання, яким виділені земельні ділянки на території парків, скверів, зелених зон для ведення їх діяльності повинні приймати участь в їх утриманні пропорційно займаній площі на договірних засадах. Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій Приморської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється в межах своєї компетенції виконавчим комітетом Приморської міської ОТГ та відповідними комунальними службами міста.

3.Порядок здійснення дорожніх та інших земляних робіт, благоустрою території.

3.1. У відповідності до вимог при проведенні робіт по будівництву, реконструкції, ремонту доріг, тротуарів та усіх видів підземних комунікацій, при складуванні будівельних матеріалів на дорогах, тротуарах, зелених зонах та інших територіях Приморської міської ОТГ, виконавець робіт (замовник або підрядник, фізична чи юридична особа) повинен оформити (отримати) дозвіл на виконання відповідних робіт.
Надання дозволу проводиться відділом житлово-комунального господарства Приморської міської ОТГ.

Дозвіл надається на підставі проектної документації, погодженої та затвердженої у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3-2004 „Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва” та „Правил забудови міста Приморськ”.

3.2. Строки та умови проведення робіт визначаються у дозволі. Контроль за виконанням умов, вказаних у дозволі, проводиться відділом житлово-комунального господарства Приморської  міської ОТГ з залученням у необхідних випадках контролюючих організацій та інспекцій.

Для контролю за виконанням робіт по поновленню покриття доріг, тротуарів, зелених зон, тощо, після завершення робіт, вказаних у дозволі, при Приморській міській ОТГ створюється комісія.

При завершенні робіт, визначених у дозволі, виконавець робіт повинен поновити покриття доріг, тротуарів, зелених зон, тощо (або виконати інші роботи по благоустрою, якщо такі передбачені проектною документацією), і здати ці роботи комісії, створеній при Приморській міській ОТГ.

3.3. Керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності зобов’язані виконувати умови ведення робіт та строки закінчення їх, вказані у дозволі. За порушення строків та умов, вказаних у дозволі, виконавці робіт несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства та цих Правил.

3.4. У разі необхідності зміни маршрутів руху громадського та іншого транспорту керівники підрядних підприємств, організацій повинні узгодити ці зміни з Приморською міською ОТГ з інформуванням населення через засоби масової інформації не пізніше ніж за добу до початку робіт. Керівники організацій, які експлуатують підземні комунікації, зобов’язані при необхідності забезпечити своєчасну явку своїх представників на місце проведення робіт.

3.5. Розкриття шляхових дорожніх покриттів, тротуарів, газонів, а також розкриття інших місць загального користування при будівництві або ремонті підземних споруд здійснюється способами, які встановлюються відділом житлово-комунального господарства Приморської міської ОТГ.

3.6. Проведення термінових аварійних робіт дозволено починати негайно, але з терміновим повідомленням відділу житлово-комунального господарства Приморської міської ОТГ  з подальшим оформленням акту відновлення об’єктів благоустрою Приморської міської ОТГ.

3.7. Керівники організацій, які здійснюють земляні роботи, зобов’язані виконувати роботи по відновленню асфальтобетонного покриття силами тільки спеціалізованих підприємств.
3.8. Підприємствам, організаціям і установам, які не виконали умови дозволів, виданих на попередні роботи, на подальші роботи дозволи не видаються, а керівники притягуються до відповідальності. Організації – замовники також несуть відповідальність за несвоєчасне оформлення дозволів та недотримання строків закінчення робіт.
3.9. Доставка матеріалів до місця роботи дозволяється не раніше ніж за 3 дні до початку робіт, з укладкою їх в місцях, де не руйнуються елементи благоустрою і немає перешкод рухові транспорту та пішоходів. Матеріали від розбирання повинні складатися по їх видах в штабелі в огороджені місця. Зайвий і непридатний для повторної засипки ґрунт повинен бути вивезений терміново.

3.10. Забороняється засипати землею та будівельними матеріалами дерева, чагарники, газони, люки колодязів, дощеприймальні решітки, лотки, кювети, перепускні труби, проїжджу частину шляху, тротуари, не виділені для здійснення робіт.
3.11. Керівники організацій, які здійснюють земляні роботи, несуть відповідальність за несвоєчасне і неякісне відновлення зруйнованих покриттів доріг та тротуарів, зелених зон та інших територій Приморської міської ОТГ. Організації, які приймають в експлуатацію підземні мережі, не повинні видавати дозвіл на експлуатацію підключених об’єктів до того часу, поки не будуть відновлені покриття та елементи благоустрою, пред’явлені акти на здачу цих робіт та виконавча технічна документація, включаючи геодезичну зйомку.
3.12. При здійсненні робіт забороняється:

пошкоджувати існуючі споруди, зелені насадження та елементи міського благоустрою;
готувати розчин і бетон безпосередньо на проїжджій частині вулиць;
здійснювати відкачку води з колодязів, траншей та котлованів безпосередньо на тротуари та проїжджу частину вулиць (скидання води здійснювати в наявні мережі закритої каналізації, а при відсутності такої, вивозити в ємкостях); залишати на проїжджій частині вулиці, тротуарах, газонах землю й будівельне сміття після закінчення робіт;
займати зайві майданчики під складування, огородження робіт понад встановлених меж;
захаращувати проходи і в’їзди у двори, порушувати нормальний проїзд транспорту та рух пішоходів;
3.13. При здійснюванні робіт закриття дорожнього руху або огородження проїзду та встановлення напрямку об’їздів допускається з дозволу  організації дорожнього руху Приморського відділу поліції.

3.14. Місце здійснення робіт повинно бути огороджене типовими огорожами встановленого зразка, які б забезпечували безпеку людей та рух транспорту. З настанням темряви, місце роботи повинно бути освітлене ліхтарями з червоним світлом. Тип огорожі, кількість і вид дорожніх знаків, межі їх встановлення при здійсненні робіт на вулицях населених пунктів Приморської міської ОТГ встановлюється за погодженням з організацією дорожнього руху Приморського відділу поліції.

3.15. Поперечні розриття на вулицях населених пунктів з інтенсивним рухом транспорту виконуються суворо за графіком, як правило, протягом доби, в нічний час, а в тих випадках, які потребують більше часу, повинні закінчуватись в строк, встановлений виконавчим комітетом Приморської міської ОТГ.

3.16. Для забезпечення безпеки проїзду транспорту й проходу пішоходів через траншеї організацією, яка здійснює земляні роботи, в обов’язковому порядку встановлюються настили й містки з перилами.

3.17. Роботи, які проводяться без дозволу й виявлені представниками органів, які видають дозвіл і адміністративними органами, за їх вказівкою терміново припиняються, винні особи притягуються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством.
3.18. Замовник та виконавці будівельних робіт несуть відповідальність за неякісне виконання земляних робіт та відновлення покриття на дорогах та тротуарах, зелених насаджень, газонів, елементів міського благоустрою.

3.19. У випадку пошкодження підземних комунікацій виконавці робіт зобов’язані повідомити про це власникам цих споруд та відділу житлово-комунального господарства Приморської міської ОТГ, вжити заходів для швидкої ліквідації аварії.
3.20. Після благоустрою зруйнованих доріг, тротуарів, зелених зон та інших територій Приморської міської ОТГ, необхідно здати акт та дозвіл про виконані роботи відділу житлово-комунального господарства Приморської міської ОТГ. Спостереження і контроль за здійсненням робіт та відновленням елементів благоустрою здійснюється відділом житлово-комунального Приморської міської ОТГ та організацією дорожнього руху Приморським відділом поліції, організаціями – замовниками, підприємствами та організаціями, які експлуатують комунікації та об’єкти благоустрою.

3.21. У випадках, коли роботи з відновлення не виконані, балансоутримувач утворює комісію, яка проводить обстеження об’єкту благоустрою визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) за Методикою визначення відновної вартості об’єкту благоустрою, затвердженою Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 26.10.2006 № 356. Підприємства, організації, установи, які проводили земляні роботи, повинні відшкодувати балансоутримувачу збитки у розмірі відновної вартості робіт з відновлення (відбудови) об’єкту. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється відповідно до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, яка затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 14.12.2006 №414.
3.22. Відновна вартість зелених насаджень, які розташовані на земельній ділянці, що відводиться у встановленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

3.23. Виконавчий комітет Приморської міської ОТГ та інші балансоутримувачі територій мають право анулювати дозвіл на ведення земляних робіт організаціям, які порушують ці правила з притягненням до адміністративної відповідальності винних осіб через адміністративну комісію.

 1. Утримання та охорона зелених насаджень.

4.1. Охорона зелених насаджень населених пунктів Приморської ОТГ включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.
Охорона зелених насаджень населених пунктів Приморської міської ОТГ є громадським обов’язком кожного жителя. Всі громадяни при  відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, скверів,  набережних та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих Правил. Охороні та відновленню підлягають всі зелені насадження під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені, або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів тепло-, водо-, газопостачання, а також в охоронних зонах інженерних мереж.
Розроблення та забезпечення виконання заходів по розвитку і утриманню зелених насаджень покладається на виконавчий комітет Приморської міської ОТГ.
4.2. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними несуть:
на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів;

на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства;

на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники, користувачі, власники цих територій з моменту резервування земельної ділянки;
на безхазяйних територіях, пустирях -органи місцевого самоврядування;
на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.
4.3. До обов’язків власників і користувачів земельних ділянок належать:
забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;
забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх  площ;
вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, в тому числі замазування пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень;

видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єкті благоустрою здійснюється на підставі акту обстеження зелених насаджень, виданого відділом житлово-комунального господарства на підставі дозволу виконкому Приморської міської ОТГ без погодження з Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної адміністрації самостійно або за договорами з спеціалізованими підприємствами та організаціями;

косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя;

заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також садіння нових дерев і кущів;
планомірне підвищення декоративних якостей місцевих парків, лісопарків та інших зелених насаджень, доведення їх до рівня садово-паркового мистецтва шляхом ландшафтної реконструкції, проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених насаджень;
забезпечення в районах зелених насаджень охоронної зони повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж. Своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні струмопровідних мереж, та їх вивіз, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі електричних мереж та балансоутримувачі житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) земельних ділянок, та під його контролем;

проведення ефективних заходів з підвищення родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заболочування та заростання бур’янами;
підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших паразитичних утворень, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру);

огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт;

проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень, прийняття участі у роботі комісій з обстеження зелених насаджень, визначення обсягів збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою зеленого господарства.

Власники будівель, споруд, малих архітектурних форм, які знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані своєчасно ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх в належному технічному та естетичному стані.
Дозволяється встановлення декоративних елементів огородження висотою до 50 см біля газонів та фрагментів природно-ландшафтного дизайну за умови погодження його ескізу з виконавчим комітетом Приморської  міської ОТГ.
4.4. Суб’єкти господарювання, які на своєму балансі мають парки, лісопарки, зобов’язані забезпечити на їх території охорону і захист диких звірів і птахів, а також проведення біотехнічних заходів для створення оптимальних умов їх мешкання та розмноження.
4.5.На спеціалізовані комунальні підприємства покладається:

здійснення постійного оперативного контролю за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення їх обліку;

планування робіт по озелененню, відповідальність за якість та рівень озеленення;

ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, косіння трави, прополювання квітників, обрізування дерев та кущів, обробка рослин проти хвороб та шкідників, підтримка молодих саджанців, викорчовування пнів, вивезення сміття, гілок та інші роботи.
4.6. На відділ житлово-комунального господарства Приморської міської ОТГ покладається:

здійснення контролю за станом експлуатації та утримання зелених насаджень;

здійснення розробки перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;

здійснення обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращання їх стану та якості прибирання;

проведення перевірки правомірності знесення зелених насаджень;
утримання у належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою;
проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою зеленого господарства;

контроль дотримання технології виконання робіт;

контроль за виконанням робіт по озелененню при будівництві.

Приморська міська рада при прийнятті в експлуатацію будівель та споруд має право встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої озелененої території на підставі договорів.

4.7. На об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

виконувати земляні роботи, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

розміщення малих архітектурних форм без погодження (рішення) уповноваженого виконавчого органу міської ради;

використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;
самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники, газони, змінювати планування, проводити реконструкцію та ремонтні роботи без дозволу уповноваженого органу та дозволу на виконання таких робіт. Знесення і пересадка зелених насаджень здійснюється за рахунок коштів забудовників під контролем спеціалістів комунальних підприємств;

вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання; самостійно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
влаштовувати стоянки автомашин, суден, катерів;

влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, біля дерев та живоплотів без погодження з спеціально уповноваженими органами;

влаштовувати ігри на газонах;

спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

підвішувати не деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
рвати квіти, ламати гілки дерев;

винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
здійснювати ремонт, обслуговувати та миття транспортних засобів, машин,

механізмів у не відведених для цього місцях;

захаращувати газони;

після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, бруд, контейнери та інші предмети і речовини.
4.8. Порядок видалення зелених насаджень.
4.8.1. Видалення та пересаджування зелених насаджень у зв’язку із забудовою, реконструкцією будівель на території Приморської міської ОТГ здійснюється на підставі дозволу на видалення зелених насаджень згідно з рішенням виконавчого комітету.

4.8.2. На підставі заяви юридичної чи фізичної особи (далі –  заявник) комісія, яка призначена розпорядженням міського голови  визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

4.8.3. Дозвіл на видалення зелених насаджень надається виконавчим після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

4.8.4. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єктах благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі затвердженого акту комісійного обстеження.

4.8.5. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження зелених насаджень.

4.8.6. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищ здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати відновної вартості.
4.8.7. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

4.8.8. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

4.8.9. Юридичні і фізичні особи, зацікавлені у знесенні зелених насаджень, зобов’язані забезпечити посадку дерев, кущів, квітів або посів газонів у трикратному розмірі від тих, що підлягають знесенню, а також забезпечити догляд за цими насадженнями впродовж трьох років. Місця висадки визначаються балансоутримувачем.

4.9. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягаються до відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.

4.10. Відновна вартість за видалення зелених насаджень перераховується на доходні рахунки місцевого бюджету відповідно бюджетного законодавства для часткового фінансування робіт з утримання та поточного ремонту об’єктів зеленого господарства.
4.11. Розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та послуг, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення на територіях зелених насаджень проводиться після розробки проекту детального планування об’єкту благоустрою і затвердження його у встановленому порядку.

 1. Утримання пляжів. Режим використання водоохоронних зон.

5.1. Суб’єкти господарювання, за якими закріплені місця масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування об’єкту.

5.2. Прибирання територій пляжів здійснюється суб’єктами господарювання, за якими закріплені ці території.

5.3.На території водоохоронних зон забороняється:

використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо);

влаштовувати  стоянки  суден,  катерів,   інших   моторних
плавучих засобів у межах територій пляжів;

5.4. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймів та на островах забороняється:

розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

зберігання та застосування пестицидів і добрив;

будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

 1. Будівництво, установлення і утримання тимчасових споруд та елементів зовнішнього благоустрою.

6.1. Порядок встановлення та експлуатації тимчасових споруд: кіосків, зупинкових комплексів, металевих гаражів, літніх майданчиків, павільйонів та ін. визначається відповідними розпорядчими документами, які є обов’язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами, які їх встановлюють та експлуатують.
6.2. Контроль за функціонуванням тимчасових споруд та їх знесення покладається на Виконавчий комітет Приморської  міської ради, у відповідності до «Правил забудови м. Приморськ», затверджених рішенням Приморської міської ради та чинного законодавства України.
6.3. Прийняття в експлуатацію тимчасових споруд покладається на технічну комісію, що утворюється при Виконавчому комітеті Приморської міської ради.
6.4. Будівництво і установлення елементів зовнішнього благоустрою: огорож, зелених огорож, телефонних кабін, малих спортивних споруд, елементів благоустрою кварталів, скверів, парків, стендів, щитів для газет, вивісок, установок для декоративного підсвітлення пам’ятників, ліхтарів вуличного освітлення, опорних стовпів і т. ін. проводиться згідно з „Правилами забудови м. Приморськ”.

 1. Встановлення засобів зовнішньої реклами

7.1. Розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється у відповідності з Законом України „Про рекламу”, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, „Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067 та Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Приморськ, затвердженого рішенням виконавчого комітету Приморської міської ради від 22.04.2004 №149.

7.2. Визначення місця розташування та типу зовнішньої реклами, як елементу благоустрою, здійснюється у відповідності до схем розташування засобів зовнішньої реклами, розроблених з метою комплексного благоустрою територій, окремих об’єктів та їх частин, з урахуванням архітектурних функціонально – планувальних, історико – культурних факторів, типології елементів міського середовища та з дотриманням правил благоустрою територій.

7.3. Схема розташування засобів зовнішньої реклами, як технічна документація з питань благоустрою територій, розробляється на підставі генерального плану міста та іншої затвердженої містобудівної документації та погоджується в установленому законом порядку.
7.4. Забороняється самовільне розміщення рекламної інформації на фасадах будинків, на опорних стовпах вуличного освітлення та інших елементах благоустрою населених пунктів громади.

7.5. Балансоутримувачі та орендарі об’єктів комунальної власності зобов’язані здійснювати заходи, щодо запобігання самовільного розміщення (без оформлення дозвільної документації згідно діючого законодавства) рекламної інформації на фасадах будинків (стінах, віконних отворах, балконах, архітектурних та інших елементах), та елементах благоустрою населених пунктів, які знаходяться в комунальній власності, та інформувати про виконання виконавчий комітет Приморської міської ОТГ.

7.6. Благоустрій території навколо елементів зовнішньої реклами, які розташовані як окремі об’єкти, по периметру в радіусі 1м здійснюють розповсюджувачі (власники) зовнішньої реклами.

 1. Ремонт і утримання житлових, культурно-побутових і громадських будинків і споруд.

8.1. Експлуатація будинків і споруд та їх ремонт проводяться згідно з установленими правилами і нормами технічної експлуатації.

8.2. Поточний та капітальний ремонт і фарбування фасадів будинків проводяться залежно від їх технічного стану, а орендованих і тих, що належать окремим громадянам домоволодінь, у строки і обсягах, встановлених у договорах з місцевими органами житлового господарства.

8.3. До прийняття відповідних рішень виконавчого комітету міської ради про реконструкцію, капітальний ремонт, перепланування, реставрацію, розширення та ін. замовнику (забудовнику) об’єктів надавати договір із спеціалізованою організацією на вивіз і захоронення будівельного сміття.

8.4. Будь-які зміни фасадів будинків, пов’язані з ліквідацією або зміною окремих деталей, їх кольору, а також встановлення нових і реконструкція існуючих віконних і дверних пройомів, які виходять на головний фасад, проводяться за узгодженням з відділом житлово-комунального господарства Приморської міської ради.
8.5. Всім житлово-експлуатаційним дільницям, житлово-будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, власникам будинків та споруд ставиться в обов’язок установлення і утримання вивісок, що знаходяться на їхніх будинках.
8.6. Забороняється самовільне будівництво різних господарських і допоміжних будівель (дерев’яних сараїв, будок, гаражів, голуб’ятників, теплиць та ін.) на дворових територіях і присадибних земельних ділянках без одержання дозволу в установленому порядку.
8.7. Фарбування огорож балконів, зовнішніх прольотів вікон і дверей повинно проводитися в кольори, прийняті для фарбування аналогічних елементів по всьому фасаду будинку.
8.8. Забороняється захаращення і засмічення дворових територій металевим брухтом, будівельним і побутовим сміттям та іншими матеріалами.

8.9. На зовнішньому фасаді кожного будинку, незалежно від його відомчої належності, встановлюється будинковий номерний знак з зазначенням номера будинку. Будинковий номерний знак повинен установлюватися біля воріт будинку, а за відсутності воріт – біля вхідних дверей. На будинках, які виходять на 2 вулиці, номерні знаки встановлюються з боку кожної вулиці.

8.10. В кожному під’їзді біля входу на сходи встановлюються покажчики номерів квартир від першої до останньої квартири через риску. На кожних дверях повинен бути покажчик номеру квартири.

8.11. З настанням темряви і до світанку повинні освітлюватися двори, арки, покажчики квартир біля входу на сходи і кожен майданчик сходової клітки.
8.12. Сходи, які не мають природного освітлення, повинні освітлюватися протягом доби.

 1. Використання вибухових речовин і піротехнічних засобів.

9.1. Юридичним і фізичним особам забороняється проведення на території населених пунктів Приморської ОТГ салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах населених пунктів Приморської міської ОТГ без погодження з уповноваженим органом місцевого самоврядування.
9.2. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у час з 22-00 до 8-00 години, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.
9.3. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, культурних споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.
9.4. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.
9.5. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

 1. Утримання тварин

10.1.Громадяни – власники тварин зобов’язані:

– у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність собаки, а також дзвінки;

–  вигулювати собак тільки на повідку та в наморднику, крім декоративних пород, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;

–  не  відвідувати  з  собаками  магазини,  підприємства  громадського  харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення;

–  не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, алей, парків, скверів, дитячих майданчиків. У разі забруднення прибирати за своєю твариною;

–  не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді. Забороняється вигул собак в місцях масового відпочинку людей, на подвір’ях дошкільних та загальноосвітніх закладів, дитячих майданчиках, пляжах та інших місцях загального користування, а також випасання худоби у не відведених для цього місцях;

Собаки, які належать громадянам, повинні перебувати в межах домоволодінь і не мати можливості вільного виходу за ці межі.

10.2. Підприємства, установи, організації і громадяни – власники  собак, котів і інших тварин зобов’язані суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і Правил їх утримування при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.

10.3. Власники собак можуть утримувати собак у вільному вигулі тільки на добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) або на прив’язі. Про наявність собаки повинен  бути зроблений попереджуючий надпис при вході на ділянку.

10.4. Власники собак, котів і інших тварин зобов’язані:

10.4.1. Забезпечити належне утримування  тварин відповідно до вимог даних Правил. Вживати необхідні заходи, що забезпечують безпеку людей.

10.4.2. Не допускати забруднення собаками і кішками індивідуальних будинків, квартир, сходових кліток, ліфтів, підвалів і ін. місць загального користування в житлових будинках, а також дворів, тротуарів, вулиць і т.п. Забруднення зазначених місць негайно усувається власниками тварин.

10.4.3. Вживати заходи  по забезпеченню тиші в житлових приміщеннях.

10.4.4. Не допускати собак і котів на дитячі майданчики, у магазини, їдальні та ін. місця загального користування.

10.4.5. Проводити своєчасне щеплення проти сказу.

10.4.6. Гуманно звертатися з тваринами: не викидати, не залишати їх без догляду, їжі, води, не бити їх і т.п.

10.4.7. Представляти за вимогою ветеринарних фахівців тварин для огляду, діагностичних досліджень, запобіжних щеплень і лікувально-профілактичних обробок.

10.4.8. Негайно повідомляти у ветеринарні установи й організації охорони здоров’я про усі випадки укусу або травмування собакою, котом або іншою твариною людини або домашньої тварини.

10.4.9. Негайно повідомляти у ветеринарну установу про випадки раптового падежу тварин або підозри на захворювання цих тварин і до прибуття ветеринарних фахівців ізолювати захворілу тварину.

10.5.  При вигулі собак власники повинні дотримувати наступні вимоги:

10.5.1. Виводити собак з житлових приміщень (будинків), а також з ізольованих територій у загальні двори і на вулицю тільки на короткому поводді або в наморднику (крім щенят до тримісячного віку).

10.5.2. Вигулювати собак тільки на спеціально відведених для цієї мети місцях.

10.5.3. Вигулювати собак, як правило, у період з 7 години ранку до 23 години вечора. При вигулі собак іншим часом їх власники повинні вживати заходи  для забезпечення тиші.

10.6. Забороняється:

10.6.1. Утримувати собак, котів і інших тварин у місцях загального користування житлових будинків (на сходових клітках, горищах, у підвалах, коридорах і т.д.) і комунальних квартирах (без узгодження із сусідами), а також на балконах і лоджіях.

10.6.2. Вигулювати собак особам у нетверезому стані.

10.6.3. Викидати трупи тварин (трупи тварин підлягають утилізації або похованню).

10.6.4. Вигул собак у невстановленому місці (на дитячих майданчиках, місцях загального користування).

10.6.5.Випасати худобу без прив’язу та на не відведених для цього місцях.

10.6.6.Громадяни – власники корів, телят, коней, кіз, зобов’язані прибирати за своїми тваринами проїжджу частину вулиць, тротуари, інші місця загального користування. При прогоні вулицями корів, телят, об’єднаних в стадо, відповідальність за прибирання за тваринами несуть пастухи(погоничі).

10.6.7. Прогон худоби, об’єднаної в стадо, повинен проводитися згідно маршруту, погодженого з виконавчим органом Приморської міської ОТГ.

10.6.8. Громадяни – власники бджіл можуть розміщувати вулики на власних присадибних ділянках не ближче 10 метрів від межі, на якій вони зобов’язані встановити суцільний паркан в 2 метри заввишки з продувною нижньою частиною.

10.7. За порушення цих Правил Виконавчий комітет Приморської міської ОТГ в особі уповноваженої особі має право:

– здійснювати нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх  тварин у громадських місцях, випасом худоби  та прийняття відповідних заходів у разі порушення законодавства порядку утримання і поводження  з домашніми тваринами.

– вживати заходи адміністративного впливу до порушників  Правил.

10.8. За порушення цих Правил громадяни і посадові особи (керівники підприємств, установ і організацій), що є власниками собак, котів або других тварин, несуть відповідальність у встановленому Законом порядку.

10.9. Контроль за дотриманням даних Правил здійснюється органами місцевого самоврядування, органами державного ветеринарного та державного санітарного нагляду, органами внутрішніх справ.

 1. Додержання тиші в громадських місцях.

11.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого виливу на здоров’я населення шуму, зобов’язані не допускати перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях населених пунктів (захищені об’єкти) впродовж доби:

– житлових будинках і прибудинкових територіях;

– лікарні, санаторії, закладах освіти, культури;

– закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального

та грального бізнесу;

-інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

– парках, скверах, зонах відпочинку,

11.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

11.3. У нічний час із 22 до 8 години на цих об’єктах забороняються гучний спів і викрики,

користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму,

проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів

 1. Обов’язки юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою населених пунктів Приморської міської ОТГ.

12.1. Юридичні та фізичні особи зобов’язані:

12.1.1. Розміщувати на території об’єктів благоустрою будівлі та споруди соціально-культурного та побутового, торговельного та іншого призначення, тимчасові споруди тільки на підставі розроблених відповідно до чинного законодавства проектів та з дозволу, виданого відповідним виконавчим органом Приморської міської ОТГ.

12.1.2. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному стані відповідно до затвердженого паспорту фасаду.

12.1.3. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території Приморської міської ОТГ при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів.

12.1.4. Балансоутримувачам – утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

12.1.5. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити з зазначенням організації – виконавця, відповідального за проведення робіт, строку її закінчення, номеру телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.
12.1.6. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

12.1.7. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності – в спеціальні резервуари.

12.1.8. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

12.1.9. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу.
12.1.10.Дотримуватись правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм.
12.1.11.Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця-виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку.

12.1.12. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

12.1.13. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

12.1.14. Використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.
12.1.15. Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.
12.1.16. Укладати договори із спеціалізованим підприємством та своєчасно оплачувати послуги з вивозу сміття.

12.1.17.Облаштовувати вхід до приміщень, будинків чи споруд пандусами для людей з обмеженими можливостями.

12.1.18.Облаштовувати на території, прилеглої до будівель чи споруд, вело-парковками та урнами для сміття.

12.1.19 Викошувати  траву, прибирати тротуари, утримувати в належному вигляді прилеглу  територію, а саме 15 метрів від установи, організації, підприємства, об’єкту торгівлі   або  територію, закріплену за юридичною або фізичною особою згідно договору благоустрою прилеглої території.

12.1.20. Здійснювати інші дії чи бездіяльність у сфері благоустрою відповідно до цих Правил.

12.2. На об’єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, представництвам, відділенням), фізичним особам-підприємцям, а також громадянам забороняється:

12.2.1. Захаращувати територію населених пунктів, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.
12.2.2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, якщо таке не передбачувалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.
12.2.3. Проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку.

12.2.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, влаштовувати звалища.

12.2.5. Складати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

12.2.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов’язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

12.2.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

12.2.8. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

12.2.9. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо.

12.2.10. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони.

12.2.11. Забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережні смуги водних об’єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

12.2.12. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, озер, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших територіях загального користування, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зонах населених пунктів та паркуватися на них.

12.2.13. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки, тверді побутові та інші відходи у не відведених для цього місцях.

12.2.14. Здійснювати миття транспортних засобів, прання білизни, купання тварин в санітарній зоні річок та водойм, біля криниць та водозбірних колонок.

12.2.15. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

12.2.16.Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

12.2.17. Витрушувати одяг, білизну, ковдри, килими, інші речі, виливати рідину, кидати предмети з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони та вікна шляхом зливання води.

12.2.18. Вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених для цього місцях.
12.2.19. Використовувати території зелених насаджень загального користування для посадки овочів та інших сільськогосподарських культур.

12.2.20. Самовільно переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементи.
12.2.21. Здійснювати паркування автотранспорту на газонах та інших не встановлених для цього місцях.

12.2.22. Забруднювати проїжджу частину вулиць при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

12.2.23. Без відповідної проектно-кошторисної документації проводити на подвір’ях, вулицях, площах та інших територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж.

12.2.24. Розклеювати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших, не визначених для цього місцях.

12.2.25. Виливати рідкі відходи на території загального користування населених пунктів та у водойми.

12.2.26. Здійснювати проїзд у забрудненому одязі у транспорті загального користування.
12.2.27. Розміщувати рекламні засоби безпосередньо на кладовищах населених пунктів та на прилеглих до них територіях.

12.2.28. Спалювати опале листя, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам’яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами.

12.2.29. Торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях.
12.2.30. Ходити по газонах, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших територіях загального користування.

12.2.31. Складувати відходи на території населених пунктів громади, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, в пам’ятках культурної та історичної спадщини, на пляжах, кладовищах, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях.

12.2.32. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок, тощо.

12.2.33. Пересування вулицями населених пунктів (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів.

12.2.34. Складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, паливо, будівельні, побутові відходи, сміття.

12.2.35. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, у парках, скверах, у водоохоронних зонах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування.

12.2.36. Зносити аварійні та сухостійні насадження без дозволу виконавчого комітету Приморської міської ради.

12.2.37. Встановлювати без відповідного дозволу тимчасові споруди, об’єкти зовнішньої реклами.
12.2.38. Фарбувати стіни, облицьовані гранітом та іншими природними матеріалами, скульптурні зображення, пам’ятники, монументи, меморіальні комплекси.

12.2.39. Асфальтувати мозаїчні покриття та покриття з брущатки.

12.2.40.Розміщувати пересувні та стаціонарні тимчасові споруди соціально-культурного, побутового, торгівельного (торгові точки) чи іншого призначення, пунктів надання послуг та атракціонів на об’єктах благоустрою без отримання на це дозволу виконавчого комітету Приморськоі міської ОТГ.

12.2.41. Вчиняти інші дії чи бездіяльність, передбачені цими Правилами.

12.3. Власники приватних домоволодінь, в тому числі тих, що використовуються для сезонного та тимчасового проживання, зобов’язані :

12.3.1. Своєчасно проводити капітальний і поточний ремонт домоволодінь, ремонт та фарбування надвірних будівель, огорож, парканів.

12.3.2. Складувати побутові відходи і сміття в спеціально обладнаних місцях, забезпечувати своєчасний вивіз твердих побутових відходів та сплату за їх вивіз.

12.3.3. Не допускати тривалого зберігання палива, добрив, будівельних та інших матеріалів на фасадній частині, прилеглій до домоволодіння території.

12.3.4. Прибирати прилеглу територію до домоволодіння по мірі забруднень.

12.3.5. Не допускати зберігання техніки, механізмів, автомобілів, в тому числі розукомплектованих, на прилеглій території.

12.3.6. Не допускати виробничого ремонту або мийки автомобілів, заміни масла або технічної рідини на прилеглій території.

12.3.7. Забороняється захоронення сміття на території земельних ділянок, на яких розташовані будинки.

 1. Організація ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

13.1. Місця для організації ярмарків та майданчиків для сезонної торгівлі визначаються комісією та затверджуються рішення виконавчого комітету Приморської міської ради.

13.2. Місця для організації ярмарків та майданчиків для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

13.3. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі на ринках, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам. При проведенні ярмарку, сезонної та виїзної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативно-правових актів.

 1. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою.

14.1. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.
14.2. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

14.2.1. Протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

14.2.2. Пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

– ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;
–    здійсненні ремонту інженерних мереж;

–    видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

–    прокладанні нових інженерних мереж;

–    виконанні інших суспільно необхідних робіт.

14.3. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою визначених пунктом 14.2., винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

14.4. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за Методикою визначення відновної вартості об’єкту благоустрою, затвердженою Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 26.10.2006 № 356.

Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється за окремою методикою, яка затверджується центральним органом з питань житлово-комунального господарства.
14.5. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах, або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

 1. Відповідальність за порушення цих Правил.

Громадяни, посадові особи, підприємств, організацій, установ, не залежно від форм власності, балансоутримувачі об’єктів, фізичні та юридичні особи, винні в порушенні «Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях Приморської міської об’єднаної територіальної громади» .притягуються до цивільної та адміністративної відповідальності згідно Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

 1. Здійснення контролю за виконанням Правил.

Контроль за станом благоустрою на території Приморської міської ОТГ здійснюють: виконавчий комітет Приморської міської ради, відділ житлово-комунального господарства, громадські інспектори, органи самоорганізації населення, інші органи місцевого самоврядування та відповідні компетентні органи державної влади.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: