Інформація про проведення відділом по роботі сім’ї, дітей та молоді УСЗН Приморської міської ради внутрішньої оцінки якості послуги «Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах» за 2018 рік

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» відділом по роботі сім’ї, дітей та молоді УСЗН Приморської міської ради у лютому 2019 року проведено внутрішню оцінку якості надання послуги «Соціальний супровід» за 2018 рік.

             Про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг  видано наказ від 14.01.2019 № 6/1. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг призначено начальника відділу Полулях Г.В.

              Оцінка якості надання послуги «Соціальний супровід» здійснювалась за критеріями, які визначено у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 31 березня 2016 року № 318, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 року за № 621/28751), а саме: результативність; адресність та індивідуальний підхід; своєчасність; доступність та відкритість; повага до отримувача соціальних послуг; отримання подальшої підтримки.

            При аналізі системи моніторингу за наданням послуги «Соціальний супровід» з’ясовано, що спеціалістами, які надають послугу, здійснюється перспективне та поточне (щоквартальне, щотижневе) планування. Повідомлення, які надходять від суб’єктів соціальної роботи, фіксуються у відповідних журналах та є підставою для оформлення наказу про проведення обстеження і оцінки потреб сім’ї/особи, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

              Послуга «Соціальний супровід» у 2018 році надавалась 4 спеціалістами відділу по роботі сім’ї , дітей та молоді. Усі спеціалісти, які надавали послугу, мають повну вищу освіту, пройшли відповідну підготовку за програмою для фахівців із соціальної роботи у громаді щодо здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів. Для надання послуги спеціалісти були частково забезпечені комп’ютерною технікою та витратними матеріалами, канцелярським приладдям.

             Інформація щодо діяльності відділу по роботі сім’ї, дітей та молоді поширюється при проведенні обстежень осіб/сімей, організації  групових заходів та через засоби масової інформації, як друковані, так і електронні.

          У ході оцінювання встановлено, що у 2018 році під соціальним супроводом відділу перебувало 55 сімей. За категорією отримувачів соціальної послуги клієнти розподілилися наступним чином:

1 Постраждалі від торгівлі людьми 0
2 Постраждалі від жорстокого поводження та насильства 2
3 Одинока матір (батько) 8
4 Постраждалі від збройних конфліктів та тимчасової окупації 5
5 Сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства 6
6 Сім’ї, члени яких перебувають/ перебували у конфлікті з законом 4
7 Сім’ї, де один чи кілька членів мають інвалідність 4
8 Сім’ї опікунів / піклувальників 1
9 Сім’ї, яких торкнулися проблеми ВІЛ 1
10 Неповнолітні вагітні 3
11 Сім’ї, в яких виникли складні стосунки та конфліктні стосунки 3
12 Малозабезпечені (в тому числі сім’ї, в яких є проблема безробіття) 18
13 Всього 55

           Оскільки на кінець  року не всі сім’ї знято із соціального супроводу, оцінити його результативність можливо лише після завершення надання послуги. Саме тому аналізувались 28 випадків, де супровід було завершено у 2018 році.  Із соціального супроводу протягом 2018 року знято 28 сімей, у яких виховувалось 48 дітей.  З позитивним результатом знято 15 сімей (25 дітей), що становить 54% від знятих, мімінізовано проблеми у  4 випадках (8 дітей) 14%, без досягнення позитивного результату – 9 (15 дітей) 32%, із них: 7 сімей (12 дітей) – у зв’язку з переїздом  (25%) та 2 сім’ї (3 дітей) – з негативним результатом (7%).

        Середня тривалість перебування під соціальним супроводом становить 6 місяців. Мінімальний термін перебування під супроводом – 3 місяці, максимальний – 12 місяців. За наказом начальника управління сім’ї беруться під соціальний супровід за заявою клієнта та знімаються.

         Звіт за результатами соціального супроводу заповнюється надавачем послуги спільно із клієнтом та спеціалістом, відповідальним за здійснення супервізії. За даними анкетування отримувачів послуги, супровід яких завершено у 2018 році, та звітів за результатами соціального супроводу сім’ї (особи) встановлено, що оцінка потреб сім’ї(особи) у наданні соціальних послуг проведена якісно у 100% випадків, надані соціальні послуги відповідали потребам отримувачів у 86% випадках. У 4-х випадках (14%) потреби клієнтів було задоволено частково, оскільки вони містили вимоги, що не входять до компетенції відділу (зокрема надання постійного власного житла). Сім’ї (особи), які брали активну участь у виконанні плану соціального супроводу (54%) стовідсотково досягли позитивного результату, 14% частково виконували свою частину плану соціального супроводу, 7% отримувачів не приймали активної участі у виконанні плану супроводу. У 100% випадків допомога була надана вчасно; екстреного  втручання не було.       

           Сім’ям (особам), які перебували під соціальним супроводом, та зняті у 2018 році, стовідсотково надано всі необхідні консультації та інформацію про відділ та соціальні послуги, що ним надаються. Надавачі послуги завжди дотримувалися норм етики поведінки та толерантності у спілкуванні з отримувачем соціальної послуги, у 100% випадків отримувач послуг був ознайомлений з результатами оцінки потреб. Після завершення супроводу клієнтам надавалась підтримка (за винятком тих, хто переїхав у іншу місцевість).

         Для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебували під соціальним супроводом, проведено 5 інформаційних акцій (охоплено 350 осіб) та 16 групових заходів з питань підвищення виховного потенціалу, профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя (охоплено 290 осіб). Для проведення групової  та індивідуальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, та перебувають під соціальним супроводом, також активно використовувалися  послуги  практичного психолога  відділу.

Показники якості

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Показник Стан виконання Статус
Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 75% Задовільно
Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.  7% добре
Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі – СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 7% добре
Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 68% задовільно
Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 0% незадовільно
Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги. 86% добре
Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги. 0 Добре
Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм. 100% Добре

Недопущення перевищення навантаження на надавачів послуг відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах досягається за рахунок того, що супровід в межах ОТГ здійснюється не лише фахівцями із соціальної роботи, але і практичним психологом та начальником відділу. Завдяки цьому середнє навантаження на одного надавача послуги становить 5,6 випадків. Приймаючи до уваги те, що у 5 випадках термін перебування під супроводом більший за півроку, можна говорити про те, що 18% випадків були складними.

 Показники кількісні

соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Показники кількісні Від 0% до 20% Від 21% до 50% Від 51% до100%
Кількість скарг та результат їх розгляду   добре
Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги добре

 При визначенні показника задоволених звернень про отримання  послуги доцільно прийняти до уваги те, що послугу соціального супроводу отримали всі клієнти, які подали відповідні заяви та уклали договір на надання даної послуги. Разом з тим, протягом року на обліку у відділі перебувало 68 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальним супроводом з них було охоплено 55 сімей (81%). Даний показник досягнуто завдяки наявності достатньої кількості фахівців із соціальної роботи. Варто зазначити також, що 50% випадків супроводу, від загальної кількості, були завершені протягом звітного року.

З огляду на отримані дані шкали оцінки якісних та кількісних показників послуги соціального супроводу показники відповідають встановленому  рівню – «Добре».

 Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділом, та отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання  послуги соціального супроводу, було організовано анкетування отримувачів послуги. Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів послуги, фахівці намагаються врахувати потреби кожного з отримувачів послуг. Таким чином, у ході опрацювання анкет отримувачів послуги  виявлено позитивну тенденцію у процесі надання соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті соціального супроводу.

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу
   Добре Продовжувати роботу із суб’єктом

Заходи відділу по роботі  сімї, дітей та молоді, заплановані для покращення роботи з надання послуги cоціального супроводу:

  • підвищення кваліфікації та атестація соціальних педагогів і фахівців із соціальної роботи  протягом 2019 року;
  • дотримання вимог нормативних актів щодо ведення, оформлення та зберігання документації;
  • поліпшення матеріально-технічного забезпечення, зокрема комп’ютерною технікою;
  • моніторинг якості надання послуги соціального супроводу здійснювати шляхом проведення нарад для працівників відділу (з аналізом складних випадків), безпосередньо супервізією особових справ на місцях, наданням  щомісячної та квартальної звітності щодо кількісних та якісних показників роботи.
  • з метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальних послуг відділу проводити анкетування/опитування отримувачів соціальної послуги, їх законних представників, аналіз відгуків щодо організації та надання соціальної послуги.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: