Розпорядження №70/3 від 29.03.19р.: Про затвердження персонального складу та Положення про Організаційний комітет Конкурсу з підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками»

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження) та рішенням Приморської міської ради VIІІ скликання від 26.06.2018 №18 «Про затвердження Плану соціального партнерства ТОВ «Приморська ВЕС» (ДТЕК) з Приморською об’єднаною територіальною громадою на 2018-2019 роки», з метою ефективного впровадження Програми соціального партнерства ТОВ Приморська ВЕС (ДТЕК ВДЕ) і Приморської міської об’єднаної територіальної громади та організації роботи щодо підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 2019 році:
1. Утворити Організаційний комітет Конкурсу щодо підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 2019 році та затвердити його персональний склад (додаток №1).
2. Затвердити Положення про Організаційний комітет Конкурсу щодо підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 2019 році (додаток №2)
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Додаток
до розпорядження міського голови
від «29» березня 2019 року № 70/3

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Організаційного комітету Конкурсу

з підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 2019 році на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади:
Божкова О.А. – міський голова, голова Комітету;
Заверуха Г.М. – заступник міського голови з питань фінансовоекономічного розвитку та інвестицій, заступник голови
Комітету;
Девятерікова Н.О. – провідний спеціаліст відділу ЖКГ, секретар Комітету;
Гогунська Т.І. – староста с. Преслав;
Гридько О.О. – депутат Приморської міської ради;
Мангов М.І. – представник громадськості, фізична особа – підприємець;
Лякішева Н.М. – голова ГО «Екологія та соціальний захист Приморського району»;
Ішкова Л.В. – менеджер по зв’язку з громадськістю ДТЕК;
Рижкова О. – менеджер відділу з комунікацій Департаменту
корпоративної підтримки ДТЕК;

Додаток
до розпорядження міського голови
від «29» березня 2019 року № 70/3

Положення
Про Організаційний комітет Конкурсу з підготовки та проведення Конкурсу мінігрантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 2019 році на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади:

Дане Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету Конкурсу (далі Оргкомітет) з підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 2019 році на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади в рамках Програми соціального партнерства Приморської міської ради та ТОВ «ДТЕК ВДЕ» на 2018- 2019 р.р.(далі Конкурс)
1. Загальні положення
1.1 Персональний склад Організаційного комітету Конкурсу затверджується розпорядженням Приморського міського голови.
1.2. Організаційний комітет Конкурсу утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 5 (п’яти) членів Оргкомітету.
1.3 Оргкомітет очолює відповідальний за впровадження Програми соціального партнерства Приморської міської ради та ТОВ «ДТЕК ВДЕ» на 2018- 2019 р.р., до його персонального складу можуть входити представники: органу місцевого самоврядування;
підприємства ДТЕК ВДЕ на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади; громадських організацій; працівники засобів масової інформації, депутати міської ради.
2. Правові підстави діяльності Оргкомітету
У своїй діяльності Оргкомітет керується:
– Розпорядженням міського голови «Про затвердження персонального складу та Положення про Організаційний комітет Конкурсу з підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» в рамках Програми соціального партнерства Приморської міської ради та ТОВ «ДТЕК ВДЕ» на 2018-2019 р.р.;
– Положенням Про Організаційний комітет Конкурсу з підготовки та проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в 2019 році на території Приморської міської об’єднаної територіальної громади;
– Положенням Про порядок проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в рамках Програми соціального партнерства ТОВ ДТЕК ВДЕ і Приморської міської ради на 2018-2019 р.р.
3. Організація роботи Оргкомітету
3.1. Засідання Оргкомітету проводяться по мірі необхідності, відповідно до календарного плану проведення Конкурсу в місті Приморськ.
3.2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості.
3.3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів, відкритим голосуванням.
3.4. У випадку рівного розподілу голосів “за” та “проти” вирішальним є голос голови Оргкомітету.
3.5. За підсумками своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, які оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.
4. Повноваження Оргкомітету
4.1. Оргкомітет затверджує Положення про порядок проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ініціативних груп громадян в рамках Програми соціального партнерства ТОВ ДТЕК ВДЕ і Приморської міської ради на 2018-2019 р. р.
4.2 Організовує роботу з підготовки та проведення Конкурсу і затверджує до 05 квітня 2019 року:
– план підготовки та проведення Конкурсу;
– необхідні форми Конкурсної документації;
– графік подання заявок від конкурсантів.
4.3. До 05 квітня 2019 року затверджує персональний склад Конкурсної комісії та забезпечує необхідні умови для її діяльності.
4.4. Оргкомітет не має права втручатись у роботу Конкурсної комісії при проведенні оцінювання Заявок і визначенні переможців. Члени Оргкомітету можуть бути присутніми в якості спостерігачів під час проведення засідань Конкурсної комісії.
4.5. Оргкомітет проводить моніторинг реалізації міні-проектів, які стали переможцями Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» в 2019 році.
4.6. Організовує та проводить в громаді інформаційну кампанію, спрямовану на залучення жителів до участі в Конкурсі та висвітлення результатів реалізації міні-грантів.
4.7. До 25-го числа кожного місяця узгоджує з Адміністратором Конкурсу план підготовки та проведення Конкурсу на наступний місць.
5. Повноваження членів Оргкомітету
5.1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків між членами Оргкомітету, беруть участь в його засіданнях.
5.2. Беруть участь у проведенні усіх етапів Конкурсу.
5.3. За погодженням із Оргкомітетом проводять переговори у справі організації Конкурсу і виносять відповідні рішення на затвердження Оргкомітету.
6. Відповідальність членів Оргкомітету
6.1. Члени Оргкомітету несуть відповідальність за достовірність інформації про хід проведення та результати Конкурсу, яка надається на широкий загал. Будь-яка публічна інформація (на відкритих зборах, конференціях, на телебаченні та радіо, у пресі, інтернетвиданнях тощо), яка стосується Конкурсу, та виголошується членами Оргкомітету, має відповідати загальним принципам, закладеним у Положенні Про порядок проведення Конкурсу міні-грантів «Громада своїми руками» в рамках затвердженої Програми
соціального партнерства компанії ТОВ ДТЕК ВДЕ і Приморської міської ради на 2018-2019 р.р. Якщо вищеназвана публічна інформація містить негативну, дискредитуючу Конкурс інформацію, розкриває конфіденційну інформацію, її виголошувач може бути виключений зі складу Оргкомітету, за відповідним рішенням Оргкомітету та розпорядженням міського голови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: