Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Приморської міської ради «Про внесення змін до рішення Приморської міської ради №8 від 07.06.2017р. «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади»

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 28 листопада 2012 року № 1107 та від 16 грудня 2015 року № 1151).

           Назва регуляторного акта: Проект рішення міської ради«Про внесення змін до рішення Приморської міської ради №8 від 07.06.2017р. «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади».

           1. Визначення проблеми. 

В даний час питання, пов’язані з розрахунком і порядком використання плати за оренду майна комунальної власності Приморської об’єднаної територіальної громади, регулюються саме  Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що є власністю Приморської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженою рішенням міської ради «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади» №8 від 07.06.2017 року, а саме  Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що є власністю Приморської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Методика).

За час дії заначеної вище Методики до Приморської міської ради надійшли пропозиції від юридичних осіб щодо уточнень деяких положень Методики.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни   Ні
Приморська міська рада Так  
Суб’єкти політичної діяльності – політичні партії Так  

            2. Цілі регулювання.

Зміни до Методики розроблені з метою уточнення окремих положень Методики, з урахуванням інтересів суб’єктів політичної діяльності – Політичні партії.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1   Відмовитись від регулювання. Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки не враховує інтереси політичних партій
Альтернатива 2   Залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.
Альтернатива 3   Забезпечення регулювання – прийняття запропонованого акта. Цей вихід є актуальним та адекватним ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.  Пропонується:  – внести зміни до Додатку №2 Методики, а саме: до п.13 Переліку використання орендарем нерухомого майна комунальної власності Приморської міської ради (орендна ставка 10%) включити  підпункт Політичні партії.  

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

       Оцінка впливу на сферу інтересів держави (Приморська міська ОТГ)

Вид альтернативи Вигоди Витрати
  Альтернатива 1     Відсутні   Відсутні
Альтернатива 2   Відсутні Відсутні
Альтернатива 3   Буде чітко врегульовано механізм розрахунку орендної плати з суб’єктами політичної діяльності (Політичними партіями) Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1   Відсутні Відсутні
Альтернатива 2   Відсутні Відсутні
Альтернатива 3   Відсутні Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів політичної діяльності.

Станом на 01.04.2019 укладено 1 договір оренди комунального майна з Політичною партією.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива1   Відсутні Орендна плата буде з урахуванням орендної ставки 15% (Інше використання нерухомого майна)
Альтернатива 2   Орендна плата залишиться на існуючому рівні Орендна плата буде з урахуванням орендної ставки 15% (Інше використання нерухомого майна)
Альтернатива 3   Зменшення орендної плати Орендна плата може бути з урахуванням орендної ставки 10%

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива1   1 Залишає існуючу ситуацію без змін.
Альтернатива 2   1 Залишає існуючу ситуацію без змін. Надходження від орендної плати залишаться на існуючому рівні.
Альтернатива 3   4 Надходження від орендної плати можуть бути скориговані з урахуванням інтересів суб’єктів політичної діяльності
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива1   Відсутні Відсутні Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить інтересам суб’єктів політичної діяльності
Альтернатива 2   Відсутні Відсутні Такий альтернативний варіант не змінює ситуацію. Надходження від орендної плати залишаться на існуючому рівні
Альтернатива 3   Врегулювання орендних відносин з суб’єктами політичної діяльності Зменшення надходжень до місцевого бюджету Запропонований проект рішення є найбільш результативним для визначених  цілей
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта  
Альтернатива1   Проблема не вирішується Зовнішні чинники відсутні  
Альтернатива 2   Ситуація залишається без змін, проблема не вирішується Зовнішні чинники відсутні  
Альтернатива 3   Запропонований проект рішення розв’язує визначену проблему Зовнішні чинники відсутні  

 5. Механізм розв’язання визначеної проблеми.

Для розв’язання проблеми зазначеної в розділі 1 цього Аналізу пропонується прийняти міською радою рішення «Про внесення змін до рішення Приморської міської ради №8 від 07.06.2017р. «Про нормативно-правові акти з питань оренди майна комунальної власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади», а саме:

– внести зміни до Додатку №2 Методики, а саме: до п.13 Переліку використання орендарем нерухомого майна комунальної власності Приморської міської ради (орендна ставка 10%) включити  підпункт Політичні партії.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Запропонований проект регуляторного акта не передбачає бюджетних витрат на адміністрування регулювання для таких суб’єктів політичної діяльності, як Політичні партії.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення змін.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

   В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

  • ефективність розробленого механізму;

 –   рівень поінформованості суб’єктів політичної діяльності (Політичних партій);

–     кількість суб’єктів політичної діяльності, на яких поширюється дана Методика.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість орендарів, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Голова комісії з питань реалізації
державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності
Приморської міської ради
К.М.Гогунський

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: