АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення “Про встановлення єдиного податку”

на території Приморської обєднаної територіальної громади на 2020 рік»

Регуляторний орган: Приморська міська рада Приморського району Запорізької області.

Розробник проекту рішення: відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Приморського району Запорізької області – Анісімов М.М.

Контактний телефон: (06137) 70772

1.Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиний податок, туристичний збір, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення єдиного податку на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.03.2003 року №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 із змінами.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку пропонується прийняти рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок єдиного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів. У зв’язку з потребою встановлення єдиного податку  керуючись Податковим кодексом, для визначення надходжень до міського бюджету виникла необхідність у розробці проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до міського бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Приморської міської ради до міського бюджету.

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни V  
Держава V  
Суб’єкти господарювання, V  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* V  

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключно компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема встановлення єдиного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

2.Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:

– приведення чинного регулювання у відповідність до норм Податкового кодексу України;

– збільшення надходжень до міського бюджету у вигляді окремих місцевих податків і зборів;

– встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та підвищення мотивації громадян до зайняття окремими видами підприємницької діяльності;

– вдосконалення відносин між міською радою,територіальним органом  ГУ ДФС у Запорізькій області та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і зборами.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Врегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справляння податку.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Відсутні Відсутні
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання. Врегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справляння податку. Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Не прийняття регуляторного акта Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Прийняття регуляторного акта Значні надходження обсягів єдиного податку до міського бюджету сприятимуть збільшенню видатків на надання суспільних послуг мешканців міста Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  0 0 0 0 420
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 0 100%
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1                    Не прийняття регуляторного акта Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток). Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.
Альтернатива 2 Прийняття регуляторного акта Сплата єдиного податку за умовами передбаченими Податковим кодексом України. Відкритість процедури, прозорість до місцевого самоврядування. Вдосконалення відносин між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаними із справлянням податків та зборів. Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Приморської міської ради.

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1                          Не прийняття регуляторного акта 1   Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету.
Альтернатива 2              Прийняття регуляторного акта 4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.   Витрати пов’язані зі сплатою єдиного податку за запропонованими ставками. Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення та досягнення поставлених цілей, а саме збільшиться обсяг видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування за рахунок додаткових надходжень
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Відсутні Відсутні Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Громада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілейТаким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто баланс інтересів міської ради і платників податку. Зміни до чинного законодавства: 1.Податкового кодексу України 2. Бюджетного кодексу України 3. Зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін) Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Громада не отримає належного фінансування заходів для життєдіяльності громади. Вказана альтернатива є неприйнятною Х

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 1 – встановлення ставок єдиного податку відповідно вимог Податкового кодексу України, що є посильним для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Приморської міської ради. Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Приморської об’єднаної територіальної громади, аналітичних показників щодо надходжень відповідних податків і зборів, основним механізмом який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок єдиного податку.

З метою реалізації поставленого завдання пропонуються наступні способи:

1.Встановити фіксовану ставку єдиного податку для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму

2.Для другої групи платників єдиного податку – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі 3 відсотка доходу у разі сплати податку на додану вартість, 5 відсотків у раі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

-розробка проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення єдиного податку на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього;

 -оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень;

-підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

-прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Приморської міської ради;

-оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

-сприяняя веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту їх платоспроможності;

-забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету;

-проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки відносини у сфері оподаткування мають перманентний (постійний) характер. Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

-сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансферів) всього;

-сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів всього;

– сума надходжень до загального фонду міського бюджету єдиного податку, всього;      

– питома вага надходжень від сплати єдиного податку в сумі сплати місцевих податків і зборів всього;

– кількість суб’єктів господарської діяльності – що фактично сплатили єдиний податок.

Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур.

Назва показника 2016 2017 2018
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) (ВСЬГО)       (тис.грн.)   16870,9 35096,3 56435,38
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів (ВСЬГО)       (тис.грн.)   11521,8 11841,4 17666,3
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету єдиного податку (тис.грн.) 4103,18 7464,74 8312,17
Питома вага надходжень від сплати єдиного збору в сумі сплати місцевих податків і зборів  (%)   35,61 63,04 47,05
Кількість суб’єктів господарської діяльності – що фактично сплатили єдиний збір (кількість осіб)   510 420 405

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Робоча зустріч з предстаниками територіального управління ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області 5 Отримання інформації та пропозицій
2 Круглі столи 35 Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 405 (одиниць);

питома вага суб’єктів підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  0
5 Інші процедури (уточнити) (сплата податку)
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7511,4 7511,40 37557,00
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 405 405 405
8 Сумарно, гривень 3042117,00 3042117,00  15210585,00  
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
1г*6732/167=40,3грн  40,3  201,5
10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
2г*6732/167=80,6 грн  80,6 403,0 
11 Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
0   0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0 0 0
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
120,9 120,9 604,5
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 405 405 405
16 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
48964,50 48964,50 244822,50

Бюджетні витрати

 на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

   4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 3042117,00 15210585,00
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 48964,50 244822,50
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 3091081,50 15455407,50
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 3091081,50 15455407,50

Головний спеціаліст відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого апарату Приморської міської ради

Приморського району Запорізької області                                       Анісімов М.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: