Увага громадське обговорення!

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Приморська міська рада повідомляє.

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій Приморська міська рада повідомляє про оприлюднення заяв «Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту містобудівної документації «Детальний план в районі вул. Курортна міста Приморськ Приморського району Запорізької області» (додаток 1)та  «Детальний план території, на земельній ділянці, розташованій на території м. Приморськ Приморського району Запорізької області, за поштовою адресою: м. Приморськ  вул. Курортна, 11» (додаток 2).                                                                            

Стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», та включає:

 • визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
 • складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 • проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій);
 • врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
 • інформування про затвердження документа державного планування.

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження. Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Приморська міська рада.

Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, Приморською міською радою подана заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Департамент екології та природних ресурсів у Запорізькій області та Департамент охорони здоров’я у Запорізькій області.

Зауваження і пропозиції приймаються з 28.11.2019 р. по 13.12.2019 кабінет № 3 Приморської міської ради. Деталі за посиланням …

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту

містобудівної документації «Детальний план в районі вул. Курортна міста Приморськ Приморського району Запорізької області».

1. Замовник та виконавець СЕО

Замовник – Приморська міська рада Приморського району Запорізької області (вул. Центральна, 7, м. Приморськ, Приморський район, Запорізька область, 72102) код ЕДРПОУ 20485360, тел. (06137) 7-25-13, 7-30-95.

Виконавець –ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ». Адреса ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ»: вул. Космічна, 21а, 61054 м. Харків  apm_ugsp_kharkiv@ukr.net.

2.Вид та основні цілі ДДП

«Детальний план в районі вул. Курортна міста Приморськ Приморського району Запорізької області». (далі ДПТ) розробляється на частину території м. Приморськ Приморського району Запорізької області (в районі вул. Курортна), для впорядкування нових та існуючих територій та забезпечення сучасною, в концептуальному відношенні, містобудівною документацією, спрямованою на перспективний розвиток міста, розробляється на підставі рішення Приморської міської ради Приморського району Запорізької області № 2 від 19.08.2017 р. Про розробку містобудівної документації «Детальний план в районі вул. Курортна міста Приморськ Приморського району Запорізької області».

           ДПТ є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, параметри забудови та використання території з метою розміщення об’єктів будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень генерального плану м. Приморськ, Запорізької області, визначення планувальних обмежень  використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, для містобудівних потреб у межах міста Приморськ із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

           При розроблені ДПТ враховуються:

 • Схема планування території Запорізької області;
 • Схема проекту районного планування Приморського району;
 •  інформація земельного кадастру;
 •  лист Запорізької державної адміністрації про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час внесення змін до генерального плану м. Приморськ від 01.07.2016 № 03610/08-24.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проект містобудівної документації ДПТ після розгляду та затвердження у встановленому порядку має бути основним керівним документом який визначає території установ відпочинку і туризму, установ і підприємств обслуговування, загального користування, зелені насадження спеціального призначення, водні поверхні та подальших стадій проектування, реконструкції та будівництва об’єктів, інженерних мереж і споруд, благоустрою території.

Заплановані об’єкти невіднесені до категорій видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. З погляду на вищевказане, здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не потребує, у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

б) для територій з природоохоронним статусом – частина території знаходиться в прибережно-захисній смузі Азовського моря та часткова в пляжній зоні, розташування установ відпочинку та туризму на даній території є дозволеним видом використання території;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, буде неможливо здійснювати містобудівну діяльність. Це створить умови для невиконання Генерального плану та Плану економічного і соціального розвитку м. Приморськ Приморського району Запорізької області.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

    Перевірка матеріалів ДПТ, розділу «Охорона навколишнього природного середовища» на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

            В цілому розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Заходи з інженерної підготовки території та вертикального планування повинні виконуватись за рахунок привозних матеріалів, згідно відповідного робочого проекту, який повинен пройти оцінку впливу на довкілля у встановленому порядку.

Для запобігання руйнування берегової лінії передбачено влаштування берегозахисних споруд вздовж берегової лінії Азовського моря та (бун, мисів) у лимані.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ “Охорона навколишнього природного середовища” у містобудівній документації виконати відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

            Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Приморської міської ради Приморського району Запорізької областіз та дня опублікування в газеті, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації Детальний план в районі вул. Курортна міста Приморськ Приморського району Запорізької області.

            Зауваження і пропозиції приймаються у письмовій формі за адресою: м. Приморськ вул. Центральна, 7, каб.3 з 28.11.2019 р. по 13.12.2019 р. Деталі на сайті Приморської міської ради (mrprim.zp.ua).

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту

містобудівної документації «Детальний план території, на земельній ділянці, розташованій на території м. Приморськ Приморського району Запорізької області, за поштовою адресою: м. Приморськ  вул. Курортна, 11».

1. Замовник та виконавець СЕО

Замовник – Приморська міська рада Приморського району Запорізької області (вул. Центральна, 7, м. Приморськ, Приморський район, Запорізька область, 72102) код ЕДРПОУ 20485360, тел. (06137) 7-25-13, 7-30-95.

Виконавець –Приватне підприємство «ОПАЛ», 69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 13 кв. 2, т. 067-652-63-63.  

Інвестор – Публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ», 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15, факс: (061) 720-50-00

2.Вид та основні цілі ДДП

«Детальний план території, на земельній ділянці, розташованій на території м. Приморськ Приморського району Запорізької області, за поштовою адресою: м. Приморськ  вул. Курортна, 11». (далі ДПТ) орієнтовною площею 22,2 га, розробляється на  підставі рішення Приморської міської ради Приморського району Запорізької області від 04.04.2017 р. № 21 «Про розробку детального плану на території м. Приморськ, АТ «Мотор Січ», для впорядкування нових та існуючих територій, забезпечення сучасною в концептуальному відношенні містобудівною документацією спрямованою на перспективний розвиток міста.

           ДПТ є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, параметри забудови та використання території з метою розміщення об’єктів будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень генерального плану м. Приморськ, Запорізької області, визначення планувальних обмежень  використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами для містобудівних потреб у межах міста Приморськ із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

           При розроблені ДПТ враховуються:

 • Схема планування території Запорізької області;
 • Схема проекту районного планування Приморського району;
 •  інформація земельного кадастру;
 •  лист Запорізької державної адміністрації про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час внесення змін до генерального плану м. Приморськ від 01.07.2016 № 03610/08-24.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проект містобудівної документації ДПТ після розгляду та затвердження у встановленому порядку має бути основним керівним документом який визначає території установ відпочинку і туризму, установ і підприємств обслуговування, зелені насадження спеціального призначення, об’єкти відпочинку і туризму, адміністративно-побутові приміщення, заклади громадського харчування,  водні поверхні та подальших стадій проектування, реконструкції та будівництва об’єктів, інженерних мереж і споруд, благоустрою території.

Заплановані об’єкти невіднесені до категорій видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. З погляду на вищевказане, здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не потребує, у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

б) для територій з природоохоронним статусом – територія кварталу знаходиться в прибережно-захисній смузі Азовського моря та часткова в пляжній зоні, розташування установ відпочинку та туризму на даній території є дозволеним видом використання території;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, буде неможливо здійснювати містобудівну діяльність. Це створить умови для невиконання Генерального плану та Плану економічного і соціального розвитку м. Приморськ Приморського району Запорізької області.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

    Перевірка матеріалів ДПТ, розділу «Охорона навколишнього природного середовища» на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

            Заходи з інженерної підготовки території та вертикального планування повинні виконуватись за рахунок привозних матеріалів, згідно відповідного робочого проекту, який повинен пройти оцінку впливу на довкілля у встановленому порядку.

Для запобігання руйнування берегової лінії передбачено влаштування двох додаткових хвилерізів та влаштування продольних хвилеломів вздовж берегової лінії.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ “Охорона навколишнього природного середовища” у містобудівній документації виконати відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

            Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Приморської міської ради Приморського району Запорізької областіз та дня опублікування в газеті, громадськість має право надати зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документаціїДетальний план території, на земельній ділянці, розташованій на території м. Приморськ Приморського району Запорізької області, за поштовою адресою: м. Приморськ  вул. Курортна, 11.

            Зауваження і пропозиції приймаються у письмовій формі за адресою: м. Приморськ вул. Центральна, 7, каб.3 з 28.11.2019 р. по 13.12.2019 р. Деталі на сайті Приморської міської ради (mrprim.zp.ua).

З повагою

         Міський голова                                                                               О. БОЖКОВА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: