Конкурс на визначення перевізника на маршруті загального користування Приморськ-Новопавлівка

Предмет конкурсу:     Перевезення пасажирів на громадському транспорті, а саме Приміський маршрут АС Приморськ – с. Новопавлівка Приморського району Запорізької області ( АС Пиморськ – с. Борисівка – с. Лозанівка – Новопавлівка). Один автобус, п’ять оборотних рейсів. Місткість пасажирського транспорту не менше 20 посадочних місць. Час руху автотранспорту з 555 до 1500 щоденно.

       УМОВИ КОНКУРСУ:

 1. Організатор перевезень – виконавчий комітет Приморської міської ради.
 2. Умови конкурсу покликані задовольнити потреби пасажирів у безпечному, швидкому та комфортному перевезенні на міських автобусних маршрутах загального користування (згідно наказу МТЗУ від 12.04.2007 № 285 «Про затвердження порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху»). 
  Основні умови здійснення перевезень для переможців конкурсу: 
  – виконання вимог Закону України ”Про автомобільний транспорт”, інших нормативно-правових актів, що регламентують перевезення пасажирів і багажу автотранспортом. 
  Об’єкти та умови конкурсу з визначення автомобільного перевізника на приміському автобусному маршруты загального користування в м. Приморськ – Новопавлывка:
  1. Технічні показники – відповідно до ГСТУ 60.2-00017584-011-2001. ДСТУ UN / ECE R 52-01:2005. ДСТУ UN/ECE R 36-03-2002 . Екологічні показники – відповідно до ДСТУ 4277.2004. 
   Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування: в автобусах на кожному квадратному метрі вільної від сидінь площі підлоги салону повинно перевозитися не більше п’яти пасажирів (у разі якщо автобус відповідно до чинного законодавства має місця для стоячих пасажирів), автобус повинен бути оснащеним двадцятьма сидячими місцями в тому числі водійське місце
  2. Перевезення пільгових категорій населення.
 3. Внутрішня висота салону автобуса (в тому числі резервного) повинна бути не менше ніж 180 сантиметрів.
 4. Забороняється використовувати автобуси переобладнані з вантажних транспортних засобів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки та не зареєстровані як автобуси. 
 5. Перевізники зобов’язані дотримуватися вимог законодавчих актів, які регламентують діяльність у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. 
 6. Перевізники зобов’язані виконувати перевезення пасажирів за затвердженими графіками руху, діючими на момент проведення конкурсу. 
 7. Виконання затверджених паспортом маршруту графіків руху з регулярністю не нижче 95%, ведення обліку виконаних рейсів на зворотній сторінці подорожнього листа 
 8. Економічно обґрунтовані тарифи на перевезення пасажирів розробляються та погоджуються перевізниками відповідно до ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування» та наказу МТЗУ №1175 від 17.11.2009р. (перевізники не мають права самостійно змінювати та встановлювати тарифи). 
 9. Перевізник-претендент для участі у конкурсі подає до конкурсного комітету заяву та пакет визначених документів:
  – заява на участь у конкурсі встановленого зразку;
  – нотаріально завірена копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів   автомобільним транспортом загального користування;
  – довідка податкової інспекції про відсутність заборгованості з платежів до бюджетів всіх рівнів;
  – копія свідоцтва про сплату єдиного податку;
  – копія колективного договору підприємства (для юридичних осіб);
  – копії документів, що підтверджують наявність власної ремонтної бази, або відповідні договори оренди;
  – угода з підприємством акредитованим, як лабораторія діагностики транспортних засобів, щодо щоденного огляду стану водіїв медичним працівником та щоденного огляду технічного стану транспортного засобу механіком;
  – довідка про кількість рухомого складу;
  – копії посвідчень водіїв, які працюють;
  – копії документів водіїв, що визначають трудові відносини (договір найму,  трудових книжок );
  – довідка про технічний стан транспорту;
  – конкурсні пропозиції щодо визначення транспортних засобів для роботи на автобусному маршруті загального користування, вартості транспортних послуг.
 10. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які: 
  – визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання; 
  – подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію; 
  – не відповідають вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”; 
  – пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси; 
  – мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезбекою або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені в судовому порядку ( що були накладені не пізніше за 20 днів до дати проведення конкурсу)
  – не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, зумовлених об’єктом конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до конкурсних умов.
 11. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності. 
 12. Переможець конкурсу, який визначений конкурсним комітетом, повинен не пізніше ніж за 1 день до строку початку перевезень, в установленому законодавством порядку укласти з виконавчим комітетом міської ради договір про організацію перевезень пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування. При укладанні договору враховуються: вимоги чинного законодавства, Порядок проведення конкурсу та умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршруті загального користування в м. Приморськ – Новопавлівка, а також конкурсні пропозиції перевізників. 
 13. Організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу здійснює конкурсний комітет Приморської міської ради. 
 14. У разі систематичних порушень перевізником умов договору про організацію перевезень пасажирів (3 і більше разів протягом 3-х місяців) виконавчий комітет Приморської міської  ради приймає рішення про односторонню відмову від договору з зазначеним перевізником. 
 15. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів за такими показниками: 
  наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання); 
  наявність резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу, у кількості не менше від нормативу; 
  наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністью та інших мало мобільних груп населення; 
  строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації); 
  наявність та характеристика виробничої бази; 
  умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу; 
  умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом; 
  умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; 
  досвід роботи перевізника-претендента; 
  наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов; 
  якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу; 
  інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності. 
 16. Фінансування проведення конкурсу здійснюється організатором за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі. 
 17. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором у розмірі 17 грн.
 18. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.
 19. Кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з: 
  підготовки пропозицій щодо об’єктів та умов конкурсу; 
  розміщення інформації про об’єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації; 
  організації приймання документів; 
  перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації; 
  аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;
  підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету; 
  доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів; 
  подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі; 
  технічного забезпечення конкурсу. 
  Кошторис затверджує організатор. 
  Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок: отримувач ГУК у Запорізькій області /Приморськ/24060300, р/р UA708999980314070544000008389 Казначейство України (ЕАП) , код ЄДРПОУ 37941997
 20. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу). 
 21. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу. 

  Документація  надається  у запечатаному  конверті.  Конкурс  відбудеться  через 30  днів  після  публікації  цієї  інформації в ЗМІ, в  приміщенні  Приморської  міської ради (кабінет №1), за  адресою  м. Приморськ , вул. Центральна, 7 ( тел. 06137- 7-07-72) о  14.00 год.

Кінцевий  термін  прийняття  заяв  на участь  у конкурсі  припиняється  за  2 дні  до  початку  проведення   конкурсу.

            Начальник відділу ЖКГ                                                В. КОНОНОВ

Вик.: Топол Є.Л.

т. 7-30-95

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: