Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Виконавчий комітет приморської міської ради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено для проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади.

1.Перелік об’єктів та їх площа:

  • земельна ділянка за адресою: Запорізька область, м. Приморськ вул. Курортна, 85Г,  площею 0,0619 га.;
  • земельна ділянка за адресою: Запорізька область, м. Приморськ вул. Курортна, 89й1,  площею 0,0486 га.;

Мета оцінки: оформлення документів на придбання у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

2. Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи:

  • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додається до оголошення);
  • копія установчого документа претендента;
  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
  • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
  • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
  • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
  • конкурсну пропозицію (щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (в календарних днях)).

Конкурсна пропозиція надається у запечатаному конверті.

Конкурс відбудеться: 02.02.2021 р. о 1400 у Приморській міській раді Приморського району Запорізької області за адресою: 72102, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Центральна, 7

Прийом документів на конкурс припиняється за 4 робочі дні до проведення засідання конкурсної комісії за адресою: м. Приморськ, вул. Центральна,7.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном (06137)7-30-95.»

Секретар міської ради                                                                                   З. ДЕВЯТЕРІКОВА

Вик. ТОПОЛ Є.
т.(06137)7-30-95

Додаток 1
до Положення про проведення конкурсу по вибору суб’єктів оціночної діяльності для експертної оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Приморської міської ради


До Виконавчого комітету Приморської міської ради

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Заявник _________________________________________________________
  (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 Керівник ________________________________________________________
  (прізвище, ім’я та по батькові; посада)

 Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ____________________________________________________________________________________________________________

 Місцезнаходження (місце проживання) _______________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________________
Телефон                                                                                     Телефакс

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
                      (повна назва об’єкта)

 “___” ____________ 20___ року             ______________
  (дата заповнення заяви)                              (підпис)

                                                                                      М.П.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: