(Фін.управління) Наказ №8/1 від 19.01.21р.: Про затвердження заходів щодо організації та виконання місцевого бюджету Приморської міської територіальної громади в 2021 році

З метою організації роботи по забезпеченню виконання доходної частини місцевого бюджету Приморської міської територіальної громади та збільшенню надходжень до нього, економічного і раціонального використання бюджетних коштів у 2021 році, керуючись Положенням про фінансове управління, затвердженого рішенням сесії Приморської міської ради від 27.11.2020р. №36 «Про створення Фінансового управління Приморської міської ради та затвердження положення про його діяльність»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи щодо організації та виконання місцевого бюджету в 2021 році (додаються).
2. Забезпечити виконання Заходів: виконавчим органам міської ради, керівників комунальних установ (закладів), підприємств.
3. Керівникам комунальних установ (закладів), підприємств, головним розпорядникам міської ради підготувати інформацію про хід виконання цього наказу до 01.10.2021 року та до 01.01.2022 року та надати фінансовому управлінню.
4. Відділу по плануванню та аналізу доходів, відділу по плануванню та аналізу видатків фінансового управління підготувати зведену інформацію про хід виконання цього наказу до 09.10.2021 та до 11.01.2022 року.
5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Алтухову Г.

Начальник                                       Галина ЗАВЕРУХА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом начальника
фінансового управління
№8/1 від 19.01.21р.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації та виконання місцевого бюджету Приморської міськоїтериторіальної громади в 2021 році

 № з/пЗміст заходівВідповідальні за  виконанняТермін виконання
1234
1Організувати та забезпечити виконання рішення міської ради від 23.12.2020 № 3 «Про місцевий бюджет Приморської міської  територіальної громади на 2021 рік”Головні розпорядники коштів місцевого бюджету (Приморська міська рада, відділ освіти міської ради, управління соціального захисту населення)Протягом року
2Доведення до розпорядників нижчого рівня лімітних довідок про бюджетні асигнуванняГоловні розпорядникиУ встановлені законодавством терміни  
3Подання фінансовому управлінню уточнених проєктів кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Уряду від 28.02.2002 №228Розпорядники та одержувачі бюджетних коштівУ встановлені законодавством терміни  
4Забезпечити в установленому порядку формування розпису місцевого бюджету на 2021 рік, збалансованих помісячно за доходами і видатками бюджетівВідділ по плануванню та аналізу видатків фінансового управлінняУ місячний термін з дня затвердження місцевого бюджетів
5Скласти та затвердити кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів, забезпечуючи необхідність проведення   заходів і здійснення  відповідних видатків протягом рокуКерівники бюджетних установ та організацій, одержувачі бюджетних коштів  Після одержання лімітних довідок
6Під час затвердження кошторисів та внесення змін до місцевого бюджету на 2021 рік дотримуватися вимог статті 77 Бюджетного кодексу України.Головний розпорядник бюджетних коштів, керівники бюджетних установ та закладівУ встановлені законодавством терміни
7Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витяги з розписуВідділ по плануванню та аналізу видатків фінансового управлінняУ встановлені законодавством терміни
8Забезпечити в установленому порядку складання, затвердження та оприлюднення шляхом розміщення на офіційному сайті (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) паспортів бюджетних програм за кожною бюджетною програмоюФінансове управлінняУ встановлені законодавством терміни
9Подання міському голові узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм (паспортів бюджетних програм)Розпорядники, одержувачі бюджетних коштів, заступники міського голови, начальник відділу ЖКГ, землевпорядкування, УСЗН, відділу освітиУ місячний термін після звіту про виконання паспорту бюджетної програми (до 15 квітня)
10Провести аналіз рішення міської ради стосовно дотримання порядку складання, розгляду та затвердження показників бюджетів відповідно до статей 115, 122 Бюджетного кодексу УкраїниФінансове управлінняУ встановлені законодавством терміни
11Забезпечити щомісячний контроль за виконанням дохідної частини бюджету в обсягах, затверджених рішенням міської радВідділ по плануванню та аналізу доходів фінансового управлінняПротягом року
12Встановити контроль за визначенням економічного обґрунтованих обсягів доходів при внесені змін до місцевого бюджетуФінансове управлінняПротягом року
13Провести аналіз тенденцій щодо наповнення дохідної частини бюджету та вишукати додаткові джерела надходжень податку  на доходи фізичних осіб до бюджету, звернувши особливу увагу на необхідність активізації роботи з легалізації зайнятості, збільшення кількості робочих місць, дотримання мінімальних гарантій та міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці, недопущення заборгованості по заробітній платі,      декларування доходів  громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки  Головний розпорядник бюджетних коштів, керівники комунальних закладів, установ та організацій, управління соціального захисту населення міської ради, відділ землевпорядкування міської радиЩомісяця, до   5 числа,  що      настає за звітним     періодом, інформувати Департамент  фінансів       облдержадміні-страції
14З метою збільшення надходжень плати за землю до місцевого бюджету вжити заходів щодо: забезпечення проведення інвентаризації земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, та вжиття заходів щодо прискорення їх оформлення землекористувачами відповідно до вимог законодавства; припинення права користування земельними ділянками у випадку системної несплати земельного податку або орендної плати за землю з метою передачі їх у користування платоспроможним суб’єктам господарювання; поновлення (перегляду) договорів оренди земельних ділянок, термін дії яких сплив, забезпечивши при цьому встановлення розміру ставок плати за оренду відповідно до ринкових умов; підвищення рівня охоплення договорами  оренди земель; своєчасне поновлення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів  Головний розпорядник бюджетних коштів, відділ землевпорядкування та екологіїПротягом року
15Забезпечити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу земельних ділянок, своєчасним та у повному обсязі надходженням коштів до місцевого бюджету. При укладенні нових договорів купівлі-продажу земельних ділянок виважено підходити до здійснення розрахунків із  розстроченням  платежуГоловний розпорядник бюджетних коштів, юридичний відділ міської радиПротягом року
16З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету забезпечити: ефективне використання майна, що перебуває у власності територіальних громад; передачу його в оренду на конкурсних засадах і за ринковими ставками; посилення контролю за своєчасним перерахуванням орендної плати до місцевого бюджету та погашення орендарями заборгованості з плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальної громади ОТГГоловний розпорядних бюджетних коштів, керівники комунальних установ, закладів, організаційПротягом року
17Вжити заходів щодо ефективного управління підприємством комунальної власності для покращення його фінансового стану та збільшення надходжень до місцевого бюджету від цього підприємстваГоловний розпорядник, міська радаПротягом року
18Встановити контроль за дотриманням режиму економії бюджетних коштів та фінансово-бюджетної дисципліниГоловні розпорядники, керівники бюджетних установ та організаційПротягом року
19Не приймати рішення щодо збільшення чисельності працівників бюджетних установ. Видатки, пов’язані зі стимулюванням працівників бюджетних установ, здійснювати за умови забезпечення у повному обсязі   бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії   Головні розпорядники, керівники бюджетних установ та організаційПротягом року
20Встановити контроль за плануванням та використанням фонду оплати праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати та затверджених обсягів видатків на оплату праці. Вжити дієвих заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, впорядкувати строки виплати заробітної плати для недопущення простроченої кредиторської заборгованості на звітні датиГоловні розпорядники бюджетних коштів, керівники бюджетних установ та організаційПротягом року
21Здійснити перевірку правильності складання  та затвердження кошторисів і планів асигнувань бюджетних установФінансове управлінняДо 01.06.2021 року
22Здійснювати перерозподіл видатків у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним фондом місцевого бюджету за умови надання обґрунтованих пропозицій щодо доцільності внесення запропонованих розпорядниками (одержувачами) змін у плановому порядкуГоловні розпорядники бюджетних коштівПротягом року
23Підготовка рішення сесії про виділення коштів з місцевого бюджету згідно із обґрунтованими заявками розпорядників нижчого рівня (одержувачів) бюджетних коштівФінансове управлінняПротягом року
24Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити реєстрацію бюджетних зобов’язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету лише в межах затверджених бюджетних асигнувань у кошторисах, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджетуГоловні розпорядники, розпорядники нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштівПротягом року
25Внесення змін до рішення міської ради про місцевий бюджет (з урахуванням вимог статті 78 БКУ) та розпису місцевого бюджетуФінансове управлінняПротягом року
26Подання звітів про виконання місцевого бюджету до місцевої радиФінансове управлінняЗгідно затвердженого графіку  плану роботи міської ради на 2021 рік
27Погодження мережі розпорядників коштів місцевого  бюджету (реєстру змін до мережі)Фінансове управління, головні розпорядникиУ встановлені законодавством терміни

Заступник начальника фінансового управління                    Г.АЛТУХОВА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: