Звіт про результати проведеної внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділом по роботі сім’ї, дітей та молоді Центру соціальних послуг УСЗН Приморської міської ради за 2020 рік

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» відділом по роботі сім’ї, дітей та молоді УСЗН Приморської міської ради у січні 2021 року проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг за 2020 рік.

             Про проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг  за 2020 рік видано наказ від 31.12.2020 № 178. Відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг призначено начальника відділу Полулях Г.В.

           Членами комісії проведена перевірка, аналіз якісних та кількісних показників надання соціальних послуг (адаптація, консультування, соціальний супровід, соціальна профілактика, посередництво, екстрене втручання). Протягом звітного періоду у відділі були проведені наради щодо надання соціальних послуг, визначення індивідуальної потреби отримувача соціальних послуг, складання індивідуальних планів, поняття про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг та порядок їх проведення. Також здійснювалися індивідуальні та групові супервізії за потребою.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг проводилась за критеріями: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід

Комісія з проведення внутрішньої оцінки якості встановила загальні завдання щодо визначення індивідуальної потреби та надання отримувачу соціальних послуг відповідно до його потреб. Вибірковий аналіз індивідуальних планів показав, що індивідуальний план підписується як надавачем так і отримувачем послуг з урахуванням думки клієнта та його потреб. Індивідуальний план соціальної послуги переглядається відповідно до потреби клієнта та коригується за погодженням з клієнтом. Актуальним  у Приморській територіальній громаді залишається питання створення  міждисциплінарної команди суб’єктів соціальної роботи та максимальне залучення  її  до здійснення оцінок потреб сімей (осіб).

Результативність

         В умовах карантину, пов’язаного з пандемією COVID-19, опитування отримувачів соціальних послуг з метою визначення рівня задоволеності соціальними послугами проведено в телефонному режимі. В ході опитування виявлено, що 85% опитаних задоволені рівнем надання соціальних послуг за Державним стандартом соціальної послуги консультування та Державним стандартом соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), а 15% потребували інших видів допомоги (юридичної, медичної, матеріальної тощо) та були перенаправлені до відповідних організацій.

        Як результат, у 75 % отримувачів соціальних послуг від отриманих соціальних послуг відбулися позитивні зміни у стані (емоційному, психологічному, фізичному) порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались. Скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило.

Своєчасність

Вибірковий аналіз оцінки потреб показав, що надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у договорі з отримувачем соціальних послуг. Відповідно до термінів виконується: визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, підготовка індивідуальних планів надання соціальних послуг та їх коригування у встановлений строк.

Договори щодо надання соціальних послуг підписані у двосторонньому порядку. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Доступність та відкритість

Відділ постійно надає інформаційно-довідкову інформацію з переліком послуг. На інформаційному стенді Управління розміщено інформацію відділу для отримувачів послуг про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг.

Приміщення Управління відповідає санітарним та протипожежним вимогам, є пандус, що забезпечує безперешкодний доступ отримувачів соціальних послуг до суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Повага до гідності отримувача

Під час роботи з отримувачами соціальних послуг працівники відділу дотримуються поваги до гідності, приватного життя отримувача соціальної послуги. Згідно проведених опитувань, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників відділу. Надавачі соціальних послуг застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та шанобливе ставлення до політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги. Фахівці із соціальної роботи надають соціальні послуги з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психологічного чи іншого насилля і вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги.

Професійність

У відділі  затверджена структура та штатний розпис в кількості 6 посад, кількість фактично працюючих у 2020 році – 6, що становить 100% від загальної кількості затверджених посад. У наявності розроблені посадові інструкції кожного спеціаліста/фахівця із соціальної роботи, наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку та регламент роботи. Усі спеціалісти відділу мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

У відділі налагоджена робота щодо інформування персоналу з різних питань соціальної роботи з отримувачами соціальних послуг, ознайомлення зі змінами в чинному законодавстві. Працівники відділу приймають участь у тренінгах, вебінарах та онлайн-семінарах обласного рівня відповідно до напрямків роботи.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно:

– проведено збір даних та показників щодо надання соціальних послуг адаптації, консультування, соціальної профілактики, посередництва, екстреного втручання та соціального супроводу сімей (осіб), які перебували у складних життєвих обставинах;

– здійснено узагальнення результатів;

– визначено заходи на покращення стану надання соціальних послуг.

         Незважаючи на узагальнений статус «добре» у відділі по роботі сім’ї, дітей та молоді плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальних послуг для сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах за наступними напрямками:

– своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо надання соціальних послуг;

– дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах;

– підвищення кваліфікації  соціальних педагогів і фахівців із соціальної роботи  протягом 2021 року;

– здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг шляхом проведення нарад для працівників відділу (з аналізом складних випадків), безпосередньо супервізією особових справ на місцях, наданням  щомісячної та квартальної звітності щодо кількісних та якісних показників роботи;

– продовжувати інформаційно-роз’яснювальну та профілактичну роботу серед мешканців громади з питань напрямків, за якими працює відділ по роботі сім’ї, дітей та молоді та висвітлювати проведені заходи та акції в засобах масової інформації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: