Проект рішення: Про встановлення транспортного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік

Керуючись ст.25, ст.69, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», cт. 64 Бюджетного кодексу України, п.8.3 ст.8, ст.267 Податкового кодексу України, Приморська міська рада Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок сплати транспортного податку на території Приморської  територіальної громади згідно Додатку 1.

2.Встановити з 01.01.2022 року ставку транспортного податку відповідно до п.4 Порядку сплати транспортного податку на території Приморської територіальної громади.

3. Загальному відділу виконавчого апарату Приморської міської ради, на виконання п.12.3.3 Податкового Кодексу України, забезпечити надсилання до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники податку в електронному вигляді інформацію щодо ставок зі сплати транспортного податку у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України та копію даного рішення.

4.Загальному відділу виконавчого апарату Приморської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Приморської міської ради Запорізької області у десятиденний термін. 

5.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

6. Рішення Приморської міської ради від 26.06.2020 року №3 «Про встановлення транспортного податку на території Приморської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2022 року.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на контролюючий орган, в якому перебувають на обліку платники податку в межах своїх повноважень та на голову постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, залучення інвестицій, контролю за приватизацією ПИЛИПЕНКО О.

Міський голова О. КОШЕЛЕВИЧ

Додаток 1

до рішення _______сесії дев’ятого скликання 

Приморської міської ради

від «__»________2021 №__ 

«Про встановлення транспортного

податку на території Приморської

  територіальної громади на 2022 рік»

Порядок сплати транспортного податку на території 

Приморської територіальної громади

1.Загальні положення

1.1.Порядок сплати транспортного податку на території Приморської територіальної громади (далі – Порядок) розроблено на підставі ст. 267 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Бюджетного кодексу України, ст.25, п.24 ч.1 ст.26, ст.59, ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997 року зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння транспортного податку на території Приморської ТГ.

Цей Порядок є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Приморської об’єднаної територіальної громади.

2.Платники податку

2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1. цього додатку є об’єктами оподаткування.

3.Об’єкт та база оподаткування

3.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

3.2.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього додатку.

4.Ставки податку та податковий період

4.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000,00 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього додатку.

4.2.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

5.Порядок обчислення та сплати податку

5.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

5.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового Кодексу України, до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

5.3.Органи, що здійснюютьдержавну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

5.5.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

5.6.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

5.7.У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 5 років.

5.8.У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля, який відповідно до пункту 3.1. цього Порядку є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легкового автомобіля, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора, чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

5.9.У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля, який відповідно до пункту 3.1. цього Порядку є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 календарних днів з дня складення постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

5.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

а)об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б)розміру ставки податку;

в)нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, які підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи — нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування

6.Порядок і строки сплати податку

6.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету міської територіальної громади  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7.Строки сплати податку

7.1.фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

7.2.юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8.Контроль

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку (правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати) здійснює контролюючий орган, в якому перебувають на обліку платники податку.Міський голова О. КОШЕЛЕВИЧ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: