Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення транспортного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік»

Регуляторний орган: Приморська міська рада Приморського району Запорізької області.

Розробник проекту рішення: виконавчий апарат Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Розробник аналізу регуляторного впливу: виконавчий апарат Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Відповідальна особа: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.Контактний телефон: (06137) 70033.

1.Визначення проблеми

Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. До місцевих податків належать: єдиний податок та податок на майно. До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. Згідно статті 265 Податкового Кодексу України, податок на майно складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим Кодексом України, забороняється. 

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Згідно вимог п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.  

Проблема полягає в необхідності встановлення транспортного податку на території Приморської ТГ шляхом прийняття даного рішення, відповідно до змін у податковому законодавстві.

Враховуючи суть окресленої проблеми її вирішення неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує правового врегулювання шляхом прийняття відповідного рішення Приморської міської ради. З метою приведення у відповідність до законодавства України, проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення транспортного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік».

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – приведення справляння транспортного податку на території Приморської ТГ у відповідність до чинного законодавства.

Групи (підгрупи)ТакНі
ГромадяниV 
ДержаваV 
Суб’єкти господарювання,V 
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*V 

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання: 

Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх суб’єктів територіальної громади. Мотивацією для прийняття даного рішення є те, що згідно з нормами Податкового Кодексу України, не встановлення відповідних місцевих податків і зборів спричинить значні втрати міського бюджету, оскільки справляння таких податків буде здійснюватись із застосуванням їх мінімальних ставок. Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду міського бюджету і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та благоустрій громади. Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є: платники місцевих податків і зборів; органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів; міська рада, яка повинна чітко дотримуватися принципу верховенства закону. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення Приморської міської ради Приморського району Запорізької області «Про встановлення транспортного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік». 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

2.Цілі регулювання

Проект регуляторного акта «Про встановлення транспортного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік»  розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України та спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, в цілому. Основними цілями його прийняття є: 

− приведення чинного регулювання у відповідність до норм Податкового кодексу України; 

− збільшення надходжень до міського бюджету у вигляді окремих місцевих податків і зборів; 

− встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та підвищення мотивації громадян до зайняття окремими видами підприємницької діяльності; 

− вдосконалення відносин між міською радою, контролюючим органом, в якому перебувають на обліку платники податку та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками і зборами.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативиОпис альтернативи
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу УкраїниДотримання вимог податкового законодавства.Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.Врегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативиВигодиВитрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)ВідсутніВідсутні
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу УкраїниДотримання вимог податкового законодавства.Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.Врегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справляння податку.Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативиВигодиВитрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)ВідсутніВідсутні.
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу УкраїниВирішення соціальних проблем громади за рахунок зростання доходної частини місцевого бюджетуДля власників транспортних засобів сплата транспортного податку у сумі 25 000,00 грн .

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць2
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків100
Вид альтернативиВигодиВитрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)Звітність по нарахуванню та сплаті транспортного податку не подається до контролюючого органу.Відсутні.
 Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу УкраїниЗабезпечення інтересів громади шляхом реалізації програм соціально-економічного розвитку.25000,00 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)1Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України транспортний податок як такий, що є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись.  
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства. Необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території Приморської ТГ платників зазначеної категорії.
Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу УкраїниВрегулювання правовідносин суб’єктів господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.Виконання вимог діючого законодавства.Нарахування та сплата податку, подання звітності до контролюючих органів.Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)Звітність по нарахуванню та сплаті транспортного податку не подається до контролюючого органу.Обсяг надходжень до міського бюджету зменшиться на 31,25 тис.грн.Дана альтернатива суперечить вимогам ПКУ
РейтингАргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу УкраїниДосягнення встановлених цілей відбудеться лише за умови безпосереднього державного регулювання шляхом прийняття запропонованого акта. Цей спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним та доцільним оскільки відповідає вимогам чинного регулювання, забезпечує належні надходження до місцевого бюджету, які використовуватимуться на вирішення соціальних проблем населення, збільшення фінансування бюджетних програм.Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників збору. Зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)Обсяг надходжень до міського бюджету зменшиться на 31,25 тис.грн.Х

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Приморської об’єднаної територіальної громади, аналітичних показників щодо надходжень відповідних податків і зборів, основним механізмом який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок транспортного податку.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

-розробка проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення транспортного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього;

 -оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень;

-підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

-прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Приморської міської ради; 

-оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку; 

-сприяняя веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту їх платоспроможності;

-забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету;

-проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки відносини у сфері оподаткування мають перманентний (постійний) характер. Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

-сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансферів) всього; 

-сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів всього;

– сума надходжень до загального фонду міського бюджету транспортного податку, всього;       

− питома вага надходжень від сплати транспортного податку в сумі сплати місцевих податків і зборів всього; 

− кількість суб’єктів господарської діяльності – що фактично сплатили транспортний податок.

Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур. 

Назва показника201820192020
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) (ВСЬГО)       (тис.грн.)56435,3863758,7166311,60
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів (ВСЬГО)       (тис.грн.)17666,3019829,8420548,53
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету транспортного податку (тис.грн.)86,756,2531,25
Питома вага надходжень від сплати транспортного податку в сумі сплати місцевих податків і зборів  (%)0,50,30,15
Кількість суб’єктів господарської діяльності – що фактично сплатили транспортний податок (кількість осіб)322

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів                                                 Юренко Н.В.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Поряд-ковий номерВид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)Кількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій (опис)
1Робоча зустріч з предстаниками контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники податку5Отримання інформації та пропозицій

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 2 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0
2Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0
5Інші процедури (уточнити) (сплата податку)25000,0025000,00125000,00
6Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
25000,0025000,00125000,00
7Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць222
8Сумарно, гривень50000,0050000,00250000,00
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0
10Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
00
11Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
000
12Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
000
13Інші процедури (уточнити)
14Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
000
15Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць222
16Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
000

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номерПоказникПерший рік регулювання (стартовий)За п’ять років
1Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання50,0250,0
2Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування00
3Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання50,0250,0
4Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва00
5Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання50,0250,0

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів                                                 Юренко Н.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: