Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік»

Регуляторний орган: Приморська міська рада Приморського району Запорізької області.

Розробник проекту рішення: виконавчий апарат Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Розробник аналізу регуляторного впливу виконавчий апарат Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Відповідальна особа: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Контактний телефон: (06137) 70033.

1.Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.03.2003 року №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 із змінами.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку пропонується прийняти рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік». Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок плати за землю, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів. У зв’язку з потребою встановлення плати за землю керуючись Податковим кодексом, для визначення надходжень до міського бюджету виникла необхідність у розробці проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до міського бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Приморської міської ради до міського бюджету.

Групи (підгрупи)ТакНі
ГромадяниV 
ДержаваV 
Суб’єкти господарювання,V 
у тому числі суб’єкти малого підприємництва*V 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключно компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема встановлення плати за землю не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

2.Цілі державного регулювання

 Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:

 – впорядкування сплати плати за землю у відповідності до податкового кодексу України;

 – встановлення ставок плати за землю, які б забезпечили надходження до бюджету Приморської ТГ для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку;

 – реалізація податкової політики в частині збільшення надходжень до бюджету Приморської ТГ;

 – встановити пільги щодо сплати плати за землю.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативиОпис альтернативи
Не прийняття регуляторного актаПо закінченню 2021 року рішення про встановлення плати за землю будуть скасовані як такі, що не пройшли регуляторну процедуру і не поширюються на подальші періоди.
Прийняття регуляторного актаЗастосування даної альтернативи є найбільш прийнятною. З введенням в дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органами державної влади і місцевого самоврядування з питань сплати плати за землю. Встановлення ставок плати за землю забезпечить додаткові надходження до міського бюджету.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативиВигодиВитрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)ВідсутніВідсутні надходження до бюджету плати за землю
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом УкраїниПриведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до Податкового Кодексу України. Збільшення витрат на соціально – економічний розвиток міста.Витрати часу, для фіскальних органів на адміністрування плати за землю

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативиВигодиВитрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)Відсутні– 
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом УкраїниЗабезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок збільшення доходної частини міського бюджетуВитрат для власників земельних ділянок, які полягають у сплаті відповідного податку

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
Кількість платників податку, що підпадають під дію регулювання, одиниць1495
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків100
Вид альтернативиВигодиВитрати
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)Відсутні
Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадянЧасові витрати на отримання інформації про оподаткування нерухомості, ознайомлення з порядком звітування, здійснення розрахунку податку та матеріальні витрати на сплату податку суб’єктам господарювання, які мають у власності земельні ділянки, що підлягають оподаткування.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не проводився за причин відсутності суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва на території міської ради.

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1                         Не прийняття регуляторного актаРішення про встановлення плати за землю на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. 
Альтернатива 2             Прийняття регуляторного акта4Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу УкраїниЗабезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста. Витрати пов’язані зі сплатою плати за землю за запропонованими ставками.Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення та досягнення поставлених цілей, а саме збільшиться обсяг видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування за рахунок додаткових надходжень
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)ВідсутніВідсутніРішення про встановлення плати за землю на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Громада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.
РейтингАргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу УкраїниЦей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілейТаким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податку.Зміни до чинного законодавства:1.Податкового кодексу України2. Бюджетного кодексу України3. Зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму.
Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)Рішення про встановлення плати за землю на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Громда не отримає належного фінансування заходів для життєдіяльності громади. Вказана альтернатива є неприйнятноюХ

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 1 – встановлення ставок плати за землю відповідно вимог Податкового кодексу України, що є посильним для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Приморської міської ради. Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Приморської об’єднаної територіальної громади, аналітичних показників щодо надходжень відповідних податків і зборів, основним механізмом який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок плати за землю.

З метою реалізації поставленого завдання пропонуються наступні способи:

1.Встановити ставки плати за землю.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

-розробка проекту рішення Приморської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього;

 -оприлюднення проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій та зауважень;

-підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

-прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Приморської міської ради; 

-оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку; 

-сприяняя веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту їх платоспроможності;

-забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету;

-проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки відносини у сфері оподаткування мають перманентний (постійний) характер. Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні коригування.

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

-сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансферів) всього; 

-сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів всього;

– сума надходжень до загального фонду міського бюджету плати за землю, всього;       

− питома вага надходжень від сплати плати за землю в сумі сплати місцевих податків і зборів всього; 

− кількість суб’єктів господарської діяльності – що фактично сплатили плату за землю.

Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур. 

Назва показника201820192020
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) (ВСЬГО)       (тис.грн.)56435.463758,7166311,60
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету місцевих податків і зборів (ВСЬГО)       (тис.грн.)17666.319829,8420548,53
Сума надходжень до загального фонду міського бюджету плати за землю (тис.грн.)1922.41838,941880,56
Питома вага надходжень від плати за землю в сумі сплати місцевих податків і зборів  (%)10,99,279,15
Кількість суб’єктів господарської діяльності – що фактично сплатили плату за землю (кількість осіб)149314951495

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів                                                 Юренко Н.В.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Поряд-ковий номерВид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)Кількість учасників консультацій, осібОсновні результати консультацій (опис)
1Робоча зустріч з предстаниками контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники податку5Отримання інформації та пропозицій
2Круглі столи25Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 357 (одиниць);

питома вага суб’єктів підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 23,88 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)0
2Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0
5Інші процедури (уточнити) (сплата податку)104154.2104154.2520771.0
6Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
104154.2104154.2520771.0
7Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць3573571785
8Сумарно, гривень104154.2104154.2520771.0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9Процедури отриманняпервинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
10Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
11Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

12Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
13Інші процедури (уточнити)  
14Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
15Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць357357357
16Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

Бюджетні витрати

 на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

   4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номерПоказникПерший рік регулювання (стартовий)За п’ять років
1Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання104154.2520771.0
2Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
3Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання104154.2520771.0
4Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
5Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання104154.2520771.0

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів                                                 Юренко Н.В.

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

проекту рішення Приморської міської ради 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Приморської територіальної громади на 2022 рік»

Виконавець заходів з відстеження результативності: виконавчий апарат Приморської міської ради Приморського району Запорізької області.

Цілі прийняття акта

-встановлення обґрунтованих розмірів ставок плати за землю на території Приморської ТГ;

-забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету;

-забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів

Строк виконання заходів з відстеження: 4 дні (08.04.2021–13.04.2021 р.)

Тип відстеження: Базове.

Заходи які були виконані з відстеження результативності – вивчення Податкового кодексу України, нормативно – правових актів, щодо визначення правомірності встановлення місцевих податків та зборів  рішенням органу місцевого самоврядування.

Методи одержання результатів відстеження результативності: Статистичний метод.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності здійснюється на основі даних, одержаних від органів державного казначейства, та опрацьованих виконавчим комітетом Приморської міської ради, а саме – дохід в місцевий бюджет від сплати плати за землю та кількість платників плати за землю.

З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта, проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу та М-тестом був оприлюднений відповідно до ст. 9 та ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному сайті Приморської міської ради.

Кількісні показники результативності

Згідно з отриманою інформацією показники результативності за 2020 рік становлять

Назва показниказа 2019 рік2020 рік
Збір інформації щодо кількості суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акта100%100%
Загальна кількість платників плати за землю, чол.14951495
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта,%100%100%
Надходження до місцевого бюджету плати за землю від всіх груп платників (тис. грн.)1838,941880,56

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними фіскальними органами.

Висновки та рекомендації: Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати плати за землю на території Приморської ТГ. Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів                                                 Юренко Н.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: