Інформація про виконання місцевого бюджету Приморської міської територіальної громади за І квартал 2021 року

Фінансова звітність про виконання місцевого бюджету визначено відповідно до вимог ст.80 Бюджетного Кодексу України на підставі наданої органом держказначейства  звітності.

ДОХОДИ

Зведений обсяг доходів бюджету міської територіальної громади  за І квартал 2021 року  склав 39293,82 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 38404,02 тис.грн., спеціальний фонд – 889,8 тис.грн. 

Таблиця №1 (тис.грн.)

ДоходиЗатверджено на звітний рік з урахуванням змінУточн. план звітного періодуФакт за січень- березень 2021р.% виконання до уточн. плану+/- виконання до уточн. плануФакт за січень- березень 2020р.Темп росту надходжень звітного періоду 2021 року у порівняні з 2020р. (%)
Загальний фонд в т.ч.:174202,4634256,8138404,02112,11+4147,21
25429,23
151,02
трансферти85983,3818874,5718853,0999,89-21,4811351,37166,09
власні надходження88219,0815382,2419550,93127,104168,69
14077,86
138,88
Спеціальний фонд в т.ч.:5019,931185,65889,875,05-295,85
811,94
109,6
власні надходження1845,63611,36889,8145,54+278,44
811,94
109,6
трансферти3174,29574,2900-574,2900
Разом, в т.ч.:179222,3835442,4639293,82110,87+3851,3626241,17149,74
трансферти89157,6719448,8618853,0996,94-595,7711351,37166,09
власні надходження90064,7115993,6020440,73127,81+4447,13
14889,80
137,3

Загальний фонд місцевого бюджету

Податок на доходи фізичних осіб є основним з бюджетоутворюючих надходжень. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в структурі загального фонду бюджету міської територіальної громади без урахування трансфертів складає 52,58%. Так, фактичні надходження податку за І квартал 2021 року становлять 10280,18  тис.грн. або 120,45% планових показників за звітний період, в порівняні з І кварталом 2020 року більше на 2343,6 тис.грн. або на 29,53% (І квартал 2020р. – 7936,58 тис.грн.)

Фактичні надходження місцевих податків та зборів за І квартал 2021 року до загального фонду бюджету ТГ склали 7376,08 тис.грн. що більше на 1045,68 тис.грн. або на 16,52 % від планових показників. Питома вага місцевих податків і зборів у загальному фонді бюджету ТГ без урахування трансфертів становить 37,73%. 

Таблиця 2. Аналіз надходжень місцевих податків і зборів (тис.грн.) 

ДоходиВиконано за І квартал 2020р.План з урахуванням змін звітного періодуФактичні надходження звітного періоду 2021р.+/-, план/факт  звітного періоду 2021р.% виконання план/факт  звітного періоду 2021р.н.Темп росту, % 2021 до 2020р.
Місцеві податки та збори, в т.ч.4753,816330,407376,08+1045,68116,52155,16
Податок на майно:2131,122538,233376,74+838,51133,04158,45
-земельний податок 294,32300,56358,51+57,95119,28121,81
-орендна плата 1633,701997,382656,47+659,09133,0162,61
-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки171,85240,29336,76+96,47140,15196,0
-транспортний податок31,25025,0+25,0080,0
Туристичний збір1,4500,44+0,44030,35
Єдиний податок2621,243792,173998,9+206,73105,5152,56

Внутрішні податки на товари та послуги (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)за І квартал 2021 року надходження до загального фонду бюджету ТГ становлять 1649,74 тис.грн., планові показники не планувалися.  Питома вага акцизного податку в загальному фонді бюджету без урахування офіційних трансфертів становить 8,44%.

Також до загального фонду бюджету ТГ за І квартал 2021 року надійшло:

  • податок на прибуток підприємств комунальної власності – 1,44 тис.грн.;
  • інші надходження – 24,97 тис.грн.;
  • плата за надання адміністративних послуг – 153,42 тис.грн.;
  • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 22,85 тис.грн.;
  • державне мито – 5,76 тис.грн.; 
  • рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 2,44 тис.грн.;

– інші неподаткові надходження – 34,05 тис.грн. 

Офіційні трансферти виконано на 18853,09 тис.грн.  або на 0,11% менше планових показників звітного періоду, в тому числі:

– базова дотація – 4415,1 тис.грн., виконано на 100%;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 12922,1 тис.грн., 100%;

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 756,44 тис.грн., 100% плану;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції– 172,25 тис.грн, 100%;

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 64,48 тис.грн, 100%;

– інша субвенція – 192,97 тис.грн., 100% плану;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 329,75 тис.грн. 100%.

Фактичні надходження  спеціального фонду місцевого бюджету Приморської міської територіальної громади за І квартал 2021 року складають 889,80 тис.грн. або 75,05%  планових показників звітного періоду. В порівняні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 77,86 тис.грн. (факт за І квартал 2020 року складає 811,94 тис.грн.).

Спеціальний фонд бюджету міської територіальної громади включає надходження:

  • екологічного податку – 11,55 тис.грн.;

        -інші неподаткові надходження – 5,90 тис.грн., в тому числі в частині надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 

  • власні надходження бюджетних установ – 376,79 тис.грн., в тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 337,54 тис.грн., за оренду майна бюджетних установ – 39,24 тис.грн.,;

– кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності – 21,07 тис.грн.;

– надходження до цільового фонду міської ради – 474,50 тис.грн. Дохідна частина цільового фонду міської ради сформовано на договірних засадах за рахунок залучення дольової участі оздоровчих закладів, пайової участі на утримання об’єктів благоустрою з фізичними особами – підприємцями, за користування місцем для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на розвиток соціальної інфраструктури, благоустрою міста. 

ВИДАТКИ

Видаткова частина місцевого бюджету Приморської міської територіальної громади за І квартал 2021 року виконана у сумі 37810,185 тис.грн., в тому числі по загальному фонду у сумі 37536,82 тис.грн., спеціальному фонду 273,365 тис.грн.

Видатки загального фонду місцевого бюджету міської ТГ за І квартал 2021 року склали 37536,817 тис.грн. або 73,79% затверджених планових призначень за звітний період.

Сума фінансування захищених статей видатків за звітний період 2021 року складає 34670,747 тис.грн. або 81,0% виконання планових призначень звітного періоду, з них:

– оплата праці з нарахуванням на заробітну плату – 31177,977 тис.грн., (92,24%);

– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 7,035 тис.грн. (12,64%);

         – продукти харчування – 696,052тис.грн. (44,27%);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2173,094 тис.грн. (35,51%);

– дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм – 80,055 тис.грн. (11,62%);

– поточні трансферти місцевим бюджетам – 328,345 тис.грн. (100%);

– соціальне забезпечення – 208,189 (93,32%).

На фінансування установ соціально-культурної сфери за І квартал 2021року спрямовано 96 відсотків обсягу видатків загального фонду бюджету міської  територіальної громади  або 36000,792 тис. грн., в тому числі на:

  – утримання виконавчих органів міської ради – 11% або 4115,741 тис.грн.;

– освіта – 68,56% або 25734,938 тис. грн.;

– охорона здоров’я- 585,279 тис.грн.; 

– соціальний захист та соціальне забезпечення – 4%  або 1583,667 тис.грн.;

– культура і мистецтва –  8% або 2952,132 тис.грн.;

– фізична культура і спорт – 2% або 700,69 тис.грн.;

– міжбюджетні трансферти  – 1% або 328,345 тис.грн.

  На фінансування галузі житлово – комунальне господарство спрямовано 4% обсягу видатків загального фонду бюджету ТГ або 1439,252 тис.грн., по галузі економічної діяльності  –  96,773 тис.грн. 

Виконання бюджету спеціального фонду за видатками становить 273,365 тис.грн. (поточні видатки). 

Резервний фонд

Кошти резервного фонду місцевого бюджету за звітний період не витрачалися.

Додаються таблиці по кодам доходів та кодам програмної класифікації видатків.

Начальник фінансового управління           Галина Заверуха  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d bloggers like this: