Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

З відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено для проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади.
1.Перелік об’єктів та їх площа:
1.1. Нежитлові вбудовані приміщення:

 • не житлові вбудовані приміщення №27, №28 (другий поверх) загальною площею 25,4 м2., розташовані за адресою: вул. Центральна, 26, м. Приморськ, Бердянський район, Запорізька область (адміністративна будівля);
 • не житлове вбудоване приміщення №42 (другий поверх), загальною площею, 17,0 м2., розташоване за адресою: вул. Центральна, 26, м. Приморськ, Бердянський район, Запорізька область (адміністративна будівля);
  Мета оцінки: передача в оренду на умовах аукціону.
  1.2. Нежитлові вбудовані приміщення:
 • не житлові вбудовані приміщення №1, №2, №6 (перший поверх) загальною площею 50,7 м2., розташовані за адресою: вул. Банкова, 110, м. Приморськ, Бердянський район, Запорізька область (адміністративна будівля);
 • не житлові вбудовані приміщення №38, №39, №40, №41, №43 (другий поверх) загальною площею 90,7 м2., розташовані за адресою: вул. Центральна, 26, м. Приморськ, Бердянський район, Запорізька область (адміністративна будівля);
  Мета оцінки: передача в оренду без проведення аукціону.
  1.3. Будинок культури (залишки), загальною площею, 503,2 м2., розташований за адресою: вул. Шевченка, 144, м. Приморськ, Бердянський район, Запорізька область.
  Мета оцінки: продаж на умовах аукціону.

2. Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи:

 • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додається до оголошення);
 • копія установчого документа претендента;
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
 • письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
 • копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
 • конкурсну пропозицію (щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (в календарних днях)).
  Конкурсна пропозиція надається у запечатаному конверті.
  Конкурс відбудеться: 22.12.2021 р. о 15:00 у Приморській міській раді Приморського району Запорізької області за адресою: 72102, Запорізька область, Бердянський район, м. Приморськ, вул. Банкова, 110.
  Прийом документів на конкурс припиняється за 4 робочі дні до проведення засідання конкурсної комісії за адресою: 72102, Запорізька область, Бердянський район, м. Приморськ, вул. Банкова, 110.
  За додатковою інформацією звертатися за телефоном (06137)7-30-95.»

Міський голова О. КОШЕЛЕВИЧ

Вик. ТОПОЛ Є.
т.(06137)7-30-95

Додаток 1
до Положення про проведення конкурсу по вибору суб’єктів оціночної діяльності для експертної оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Приморської міської ради

До Виконавчого комітету Приморської міської ради

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

Заявник _____________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Керівник ____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові; посада)
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________________________


Місцезнаходження (місце проживання) _______________________________


Телефон Телефакс
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки         (повна назва об'єкта) 

___ 20___ року __
(дата заповнення заяви) (підпис)
М.П.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *